WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

WARUNKI CZŁONKOSTWA

1. Najpierw przeczytaj!

Niniejsze warunki stanowią umowę pomiędzy Tobą a Stardoll. Akceptując umowę akceptujesz także pozostałe zasady obowiązujące w witrynie Stardoll i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Niniejsza umowa obowiązuje też podczas zakupu produktów w witrynie Stardoll, zobacz „Warunki sprzedaży” poniżej. Jeśli nie akceptujesz niniejszej umowy nie możesz zostać członkiem Stardoll.

Bardzo ważne jest, żebyś przeczytał warunki niniejszej umowy razem z Twoimi rodzicami, abyś wiedział, co możesz, a czego nie wolno Ci robić w witrynie Stardoll. Poproś rodziców, aby dokładnie przeczytali z Tobą warunki i pomogli Ci w rejestracji. Kiedy się zarejestrujesz, aktywujesz swoje konto i zaakceptujesz niniejszą umowę zostaniesz członkiem. Oznacza to, że akceptujesz poniższe warunki, a także potwierdzasz, że również Twoi rodzice przeczytali i zaakceptowali te warunki.

Stardoll zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków członkostwa jeśli Stardoll uzna to za konieczne lub jeśli jest to wymagane przez prawo. W takim przypadku, Stardoll poinformuje Cię z odpowiednim wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany w życie. Jeśli nie chcesz zaakceptować zmiany, możesz wypowiedzieć swoje członkostwo ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym czasie zanim zmiana zostanie wprowadzona w życie. Swoje konto możesz łatwo usunąćtutaj. Korzystając z usług dostępnych w witrynie Stardoll, takich jak Stardolary I wirtualne produkty (wirtualne ubrania oraz inne towary i usługi w witrynie Stardoll) akceptujesz warunki członkostwa i zaobowiązujesz się do ich przestrzegania.

Wyłącznie Stardoll decyduje o zawartości witryny internetowej, takiej jak na przykład: nowych grach, produktach, jak również zasadach tych gier i produktów. Stardoll zastrzega sobie również prawo do rozwoju, usuwania, poprawiania i w inny sposób wprowadzania zmian w witrynie bez uprzedniego informowania o tym swoich członków. Twoje członkostwo, me-doll, wirtualne produkty i Stardolary są częścią usługi udostępnionej Tobie w witrynie internetowej Stardoll a Ty masz tylko prawo do ich używania od czasu do czasu zgodnie z tymi warunkami i zasadami witryny.

2. Specjalne informacje dla RODZICÓW i opiekunów prawnych

Jeśli nie zaakceptowałeś tej umowy, a Twoje dziecko jest członkiem Stardoll skontaktuj się z nami pisząc na adres parentalright@stardoll.com Dzięki filtrom technicznym i moderatorom Stardoll nadzoruje wszystko, co dzieje się w witrynie Stardoll w celu zapewnienia przyjaznego i bezpiecznego środowiska. Moderatorzy reagują też na doniesienia członków o niemiłym lub niestosownym zachowaniu, zachęcamy jednak wszystkich rodziców do aktywnego śledzenia działań swoich dzieci w Internecie.

Stardoll dba o ochronę nietykalności swoich członków, dlatego ze wszelkimi danymi osobowymi, które otrzymujemy od naszych członków, obchodzimy się ostrożnie i z szacunkiem. Informacje i warunki zawarte w umowie, którą zawieramy z naszymi członkami spełniają wysokie standardy ochrony wymagane w Unii Europejskiej i w USA. Obywateli USA obowiązują przepisy COPPA w stosunku do dzieci, które nie ukończyły 13 lat. Poniżej w warunkach dotyczących danych osobowych można zobaczyć jakie informacje pobieramy od naszych członków, co z nimi robimy i jak ograniczony jest dostęp do nich osób trzecich. Naszą generalnąn zasadą jest wymaganie tylko takich informacji, jakie są niezbędne, aby dzieci mogły uczestniczyć w działalności w witrynie Stardoll.

Jeśli Twoje dziecko jest w takim wieku, że jego pełny dostęp do witryny wymaga pozwolenia rodzica , konto zostaje automatycznie zaklasyfikowane jako członkostwo warunkowe i ograniczone. Jednocześnie Twoje dziecko zostanie przez nas poinformowane, że jeśli chce aktywować pełne członkostwo, musi uzyskać zgodę jednego z rodziców. Zgodnie ze stosownymi zasadami i w zależności od tego, jaki zakres dostępu dziecko chce uzyskać , Twoja zgoda jest wymagana, tak jak jest to napisane w naszym e-mailu „Informacja dla Rodziców”. Szczegółowy opis poszczególnych stopni uczestnictwa na Stardoll znajduje się w e-mailu „Informacja dla Rodziców”, który od nas otrzymasz. Do czasu uzyskania odpowiedniego poziomu zweryfikowanej zgody rodzica, Twoje dziecko będzie miało dostęp tylko do niektórych ograniczonych funkcji w witrynie Stardoll.

Jeśli chcesz sprawdzić, jakie informacje Stardoll posiada na temat Twojego dziecka możesz skontaktować się ze Stardoll pod tym samym adresem e-mail, który podano wyżej: parentalrights@stardoll.com albo wysłać do nas list na adres:

STARDOLL AB Luntmakargatan 26
SE 111 37 Stockholm
Sweden

lub też faks na jeden z poniższych numerów: Numer faksu: USA (+1 - 212 - 208 4566)
Numer faksu: Wielka Brytania (+44 - 20 - 7990 9907, )
Numer faksu: Argentyna (+54 - 11 - 40321600)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym członkom Stardoll zastrzega sobie prawo do stawiania wymagań odnośnie identyfikacji rodziców. Nie mamy prawa przekazywać rodzicom danych osobowych innych dzieci/rodziców. Stardoll może przekazywać informacje na temat danych osób innych niż Twoje dziecko tylko wówczas, jeśli wynika to z nakazu prawa i/lub policji.

Privo's Privacy Assurance Program

Stardoll AB (http://www.stardoll.com) bierze udział w Programie Zapewnienia Prywatności Privo (Privacy Assurance Program). W ramach uczestnictwa w Programie Zapewnienia Prywatności, Stardoll przestrzega ścisłej polityki zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji. Privo jest niezależną organizacją zajmującą się ochroną danych osobowych dzieci zbieranych w Internecie oraz pomocą rodzicom i ich dzieciom w sprawowaniu kontroli nad danymi osobowami podczas przebywania na internecie. Pieczęć Privo na Stardoll oznacza, że Stardoll zaakceptował i stosuje się do nadzoru Privo i ich procesu rozwiązywania konfliktów z klientami. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące naszych zasad ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: privacy@stardoll.com. Jeśli po kontakcie ze Stardoll nadal masz wątpliwości lub pytania, możesz skontaktować się bezpośrednio z Privo: privacy@privo.com.


Privo
3. Dane Osobowe i Zasady Ochrony Prywatności (włącznie z Zasadami Ochrony Praw Dziecka)

Aby zarejestrować się i uczestniczyć jako członek Stardoll, możesz zostać poproszony przez nas o podanie następujących danych osobowych:

- Twoje imię i nazwisko
- Twój adres e-mail
- adres e-mail rodzica
- Twój numer telefonu komórkowego
- Twoją nazwę użytkownika
- Twoj wiek
- Twoją płeć
- kraj, w którym mieszkasz
- Twój numer telefonu stacjonarnego

Podając Stardoll dane osobowe wyszczególnione powyżej, w zakresie określonym przez prawo, uprawniasz Stardoll do wykorzystywania powyższych danych osobowych w celu przysyłania przez nas informacji, konkursów, ofert i reklam na Twój adres e-mail i/lub telefon komórkowy, poprzez sms, mms lub podobny system wiadomości i zgadzasz się, aby Stardoll dostosował ich zawartość i reklamy w witrynie do Twojej grupy wiekowej lub płci. Przykład takiej komunikacjii to promocyjne newslettery wysyłane drogą mejlową z informacjami o nowych lub ulepszonych usługach Stardoll, o przeprowadzaniu przez Stardoll badań w celu poprawy usług lub o tym, że Stardoll tworzy ukierunkowane treści i oferty dla Ciebie na bazie informacji o tym, jak zachowujesz w witrynie, w jakim jesteś wieku i gdzie mieszkasz. Aby zrezygnować z prenumeraty Newslettera należy skorzystać z linka, który dołączamy do każdego newslettera. Funkcję otrzymywania wiadomości w newsletterze można również wyłączyć w Ustawieniach konta na Stardoll.

Stardoll nie sprzeda ani nie przekaże nikomu Twoich danych osobowych włącznie z Twoim adresem mejlowym. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wszystkie lub zasadniczo wszystkie zasoby firmy Stardoll, tzn. cała witryna, zostałyby nabyte przez inną firmę (tzw. nabycie aktywów i pasywów spółki). W takim wypadku dane osobowe, konieczne do tego, aby kontynuować prowadzenie Stardoll zostają nabyte przez nabywcę.

Stardoll może wynająć inne firmy do pełnienia różnych funkcji, jak np. pomoc w marketingu, wykonywanie usług technicznych związanych z naszymi witrynami itp. Te firmy mogą w pewnych wypadkach uzyskać dostęp do danych osobowych, jeśli jest to konieczne do wykonania przez nie zadania na rzecz Stardoll. Stardoll traktuje wszelkie dane osobowe z największą ostrożnością. Umowy z innymi firmami pozwalają na wykorzystanie Twoich danych tylko i wyłącznie w celu zrealizowania zadania zleconego im przez Stardoll.

To samo dotyczy przypadków, w których Stardoll współpracuje z inną firmą w celu przygotowania dla Ciebie ciekawych ofert. Takie firmy również nie mają dostępu do Twoich danych osobowych w innych celach niż ewentualna pomoc dla Stardoll przy wysyłce, marketingu banerowym lub tym podobnych zadaniach, na które Stardoll posiada Twoją zgodę poprzez niniejszą umowę.

Stardoll zachowuje dane osobowe uzyskane od członków przez taki okres, jaki jest wymagany przez obowiązujące prawo. W tym czasie dane osobowe są wykorzystywane tylko w zakresie dozwolonym przez te warunki i przez obowiązujące przepisy prawne, jak również dla bezpieczeństwa członków w celu możliwości zapobiegania, dochodzenia, ujawniania i oskarżania w przypadku przestępstwa popełnionego przeciwko któremuś z naszych członków. Stardoll zastrzega sobie prawo do ujawniania Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami prawa i gdy wierzymy, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw i / lub w zgodności z postępowaniem prawnym, nakazem sądowym lub postępowaniem sądowym na naszej stronie.

Jeśli masz konto w serwisie społecznościowym takim jak Facebook, Stardoll pozwala Ci logować się na Twoje konto poprzez np: Facebook Connect (na Facebooku lub na innych stronach społecznościowych, poniżej łącznie określanych jako "Connect Service " ). Kiedy pozwolisz Stardoll połączyć się z Connect Service, będziesz mógł używać swoich danych Connect Service do logowania się na Stardoll jako członek, oraz bedziesz w stanie publikować swoją aktywność na Stardoll w swoim profilu Connect Service. Dodatkowo, korzystając z usługi Connect Service dajesz Stardoll dostęp do związanych z Tobą informacji (w tym informacji o profilu, przyjaciołach i ustawieniach prywatności). Dzięki temu na Stardoll będziesz mógł korzystać ze swoich informacji z Connect Service a my będziemy w stanie pomóc Ci ulepszyć Twoją zabawę na Stardoll, na przykład umożliwiając Ci interakcję z przyjaciółmi z Connect Service na Stardoll. Wszystkie dane osobowe z Connect Service będą przetwarzane zgodnie z ogólną polityką prywatności Stardoll, jak opisano w niniejszej Umowie, a Ty pozwalasz Stardoll na wykorzystanie tych danych razem z innymi danymi osobowymi opisanymi powyżej w tej części umowy. Aby umożliwić korzystanie z Connect Service, pozwalasz dostawcy Connect Service, takiemu jak np: Facebook, na sprawdzanie Twoich Facebook cookies kiedy odwiedzasz Stardoll, oraz na otrzymywanie informacji o tym, co robisz na Stardoll (które wyślemy jedynie za Twoją zgodą). Informacje udostępniane usługodawcy Connect Service będą przekazywane i przechowywane przez usługodawcę Connect Service na serwerach, które mogą być umieszczone poza Twoim krajem zamieszkania. Jeśli nie chcesz, aby Stardoll publikował informacje o Tobie, lub chcesz w inny sposób ograniczyć sposób, w jaki Stardoll interaguje z Twoim kontem u usługodawcy Connect Service, możesz zawsze wyłączyć tę funkcję poprzez zmianę ustawień aplikacji u Connect Service.

Niniejsze zasady ochrony prywatności mają zastosowanie do informacji zebranych przez Stardoll od Connect Service, ale Twoje działania w witrynie usługodawcy Connect Service, takiej jak Facebook, są objęte ich zasadami ochrony prywatności i innymi warunkami członkostwa (w przypadku Facebooka www.facebook.com/terms.php; www.facebook.com/policy.php).

Stardoll zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad ochrony w dowolnym momencie, dlatego należy często je sprawdzać. Jeśli dokonamy istotnych zmian tych zasad ochrony prywatności, poinformujemy Cię o tym tutaj pod tym adresem, ogłaszając to na stronie głównej lub inną metodą wymaganą przez prawo. Jeśli zmiany są dla Ciebie nie do zaakceptowania, powinieneś zaprzestać korzystania z tej witryny. Twoje dalsze korzystanie z serwisu Stardoll, może, w zakresie dozwolonym przez prawo, zostać uznane za akceptację tych warunków, w tym również zmian.

4. Pytania dotyczące danych osobowych i odwołanie zgody

Jeżeli chcesz wiedzieć, jakimi informacjami o Tobie dysponuje Stardoll lub masz inne pytania dotyczące Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować tutaj. Możesz nas powiadomić o chęci odwołania swojej zgody na przetwarzanie i zachowywanie Twoich danych osobowych. W takim wypadku kliknij tutaj i wypełnij formularz. Pamiętaj, że prowadzi to do zakończenia Twojego członkostwa w Stardoll, zobacz punkt 10 poniżej

Aby zaoferować Ci najlepszą możliwą jakość zabawy na Stardoll, musimy być w stanie przechowywać informacje osobiste na Twój temat (tzw. dane osobowe) i kontaktować się z Tobą jako członkiem.

Jeśli nie zezwolisz nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych, nie będziemy mogli utrzymać Twojego członkostwa. Dlatego, jeżeli nie życzysz sobie, aby Stardoll przetwarzał Twoje dane osobowe, musimy poprosić Cię o zakończenie członkostwa.

5. Cookies

Stardoll może umieścić w Twojej przeglądarce na Twoim komputerze plik tekstowy, tzw. „cookie”. Podobnie jak większość innych stron internetowych, Stardoll wykorzystuje pliki cookies za równo sesji jak i trwałe, aby ulepszyć i dostosować możliwości naszej witryny do Twoich potrzeb. Trwałymi plikami cookie kontrolujemy na przykład ilu mamy odwiedzających i które elementy witryny cieszą się największą popularnością. Tego rodzaju informacje w wersji obrobionej (tzn. zbiorczej i niespersonalizowanej) Stardoll może przekazywać w formie statystyk swoim członkom, partnerom, sponsorom i innym. Pliki cookie sesji służą do ułatwienia nawigacji w witrynie Stardoll. Plik cookie sesji wygasa, gdy zamkniesz przeglądarkę.

Oznacza to, że my lub nasi partnerzy możemy używać plików cookie do zarządzania i pomiaru wydajności reklam wyświetlanych na naszej stronie internetowej. Pomaga nam to również w łatwiejszym dopasowaniu reklam do Twoich potrzeb. Więcej informacji na temat serwerów reklamowych osób trzecich, znajdziesz w poniższym rozdziale, "Gromadzenie informacji przez Strony Internetowe Podmiotów Trzecich".

Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w odniesieniu do wykorzystywania plików cookie i podobnych technologii w swojej przeglądarce. Można ustawić przeglądarkę tak, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, zablokować niektóre pliki cookie, wymagać wyrażenia zgody przed każdym umieszczeniem cookie, lub zablokować wszystkie pliki cookie. Zablokowanie wszystkich plików cookie wpłynie na jakość Twojego korzystania z Internetu i może uniemożliwić czerpanie pełnych możliwości oferowanych przez naszą witrynę.

5.1. Gromadzenie Informacji przez Strony Internetowe Podmiotów Trzecich, Serwery Reklamowe i Sponsorów

Witryna Stardoll może zawierać linki do innych stron internetowych, w tym sponsorów i reklamodawców, których zasady prywatności mogą różnić się od naszych. Czasami strony internetowe osób trzecich mogą prowadzić konkursy i loterie, które są promowane na stronie internetowej Stardoll. Odwiedzający powinni zapoznać się z polityką prywatności tych witryn, ponieważ te strony internetowe nie są objęte naszą polityką prywatności i mogą stosować odmienne procedury.

Dodatkowo Stardoll i nasi reklamodawcy mogą korzystać z usług osób trzecich do przedstawiania reklam, które pojawiają się na naszej stronie i do prowadzenia ankiet na temat reklam. Te osoby trzecie mogą przeglądać, edytować lub ustawić własne pliki cookie. My, podmioty trzecie świadczące nam te usługi i / lub partnerzy możemy również umieszczać pliki cookie, sygnalizatory www, przezroczyste gify lub podobne technologie, do prezentowania reklam oraz mierzenia skuteczności działań reklamowych. Zastosowanie tych technologii przez te osoby trzecie jest przedmiotem ich własnej polityki prywatności i nie jest objęte naszą polityką prywatności.

6. Zasady zachowania

Jako członek musisz przestrzegać zasad Stardoll, tzw. zasad ONE STOP (zasad zachowania), które są publikowane w witrynie Stardoll. http://www.stardoll.com/help/article.php?sectionId=18&articleId=13.

Stardoll ma prawo wglądu do tekstów, zdjęć i innych materiałów tworzonych przez użytkowników oraz do usuwania materiałów, które w naszej wyłącznej opinii łamią zasady ONE-STOP.

Stardoll ma prawo skontaktować się z policją lub podobnym organem prawnym i udzielić im informacji opublikowanej w witrynie jeśli podejrzewamy, że zostało popełnione przestępstwo. Zauważ, że popełnienie wykroczenia prawnego nie jest jedynym powodem dla którego Twoje konto może zostać usunięte.

Teksty i komentarze dotyczące poważnych problemów takich jak (ale nie wyłącznie) zaburzeń odżywiania, samouszkodzenia, samobójstwa itp są przez Stardoll kierowane do stron i forów z dorosłymi profesjonalistami, specjalnie przeszkolonymi, aby sobie z tego rodzaju tematyką poradzić. Stardoll publikuje odpowiednie linki do lokalnych miejsc obsługi tego rodzaju poważnych problemów.

Wszystkie funkcje społecznościowe na Stardoll, takie jak (ale nie wyłącznie) Przyjaciele, Blog, Księga Gości, Album, Imprezy, Suite Chat zawierają mały żółty trójkąt z czerwonym wykrzyknikiem, który służy do zgłaszania nieodpowiedniego zachowania. Wszyscy członkowie są proszeni o przeczytanie naszych zasad dotyczących zgłoszeń i zgłaszania - http://www.stardoll.com/pl/help/article.php?sectionId=18&articleId=15 - przed dokonaniem zgłoszenia nieodpowiedniego zachowania.

Możesz zablokować/odblokować funkcję komunikacji z innymi użytkownikami. Aby dowiedzieć się jak, kliknij tutaj http://www.stardoll.com/help/article.php?sectionId=18&articleId=15.

Twoje konto na Stardoll nie może być dziedziczone ani przekazywane. Jeśli pozwolisz innej osobie korzystać z Twojego konta, staniesz się odpowiedzialny za wszystkie działania tej osoby w stosunku do Stardoll i warunków członkostwa.

Ujawnianie haseł, numerów referencyjnych, zmiana adresu e-mail na adres e-mail hakerski, wpisywanie haseł na stronach phishingowych oraz korzystanie z proxy może prowadzić do utraty konta i/lub znajdujących się na nim artykułów oraz Stardolarów. Stardoll NIE odpowiada za szkody wyrządzone na Twoim koncie i nie zrefunduje straconych przedmiotów ani Stardolarów, jeśli wyjawiłeś swoje hasło. Roszczenia z tytułu skradzionych kont i/ przedmiotów oraz Stardolarów muszą być dokonane w ciągu 3 miesięcy.

7. Zasady postępowania i odpowiedzialność za materiały stworzone przez użytkownika

Odpowiadasz za materiały, które sam tworzysz i publikujesz (umieszczasz) w witrynach Stardoll, np. lalki, ubrania, teksty na blogach, czatach itp., scenerie i obrazki.

Osoba, która złamie zasady postępowania Stardoll może zostać pozbawiona członkostwa, więcej w punkcie 10.

8. Prawa do materiałów stworzonych przez użytkownika

Posiadasz prawa do materiałów, które sam stworzyłeś w witrynach Stardoll, ale w niniejszej umowie przekazujesz Stardoll prawo do publikowania tych materiałów bez specjalnego wynagrodzenia, przez nieograniczony czas, na całym świecie i niezależnie od medium tzn. w Internecie, poprzez sieć telewizyjną, telefonię komórkową lub w inny sposób. To znaczy, że dajesz Stardoll prawo do używania, kopiowania, przekazywania, reprodukowania, pokazywania, obrabiania, integrowania, licencjonowania oraz dystrybuowania takiego materiału, który sam stworzyłeś. Prawo to Stardoll może wykorzystać w celach zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych.

9. Prawa do materiałów Stardoll

Nie możesz wykorzystywać należących do Stardoll lalek, ubrań, informacji, danych, imion/nazwisk/nazw, obrazków, logotypów ani ikon z witryny Stardoll (nazywamy je „Materiałami Stardoll”) jeżeli z informacji w witrynie nie wynika jasno, że jest to dozwolone. Oznacza to, że nie możesz kopiować, dystrybutować, rozpowszechniać, sprzedawać, publikować, wysyłać ani w inny sposób przekazywać Materiałów Stardoll innym bez pisemnego pozwolenia Stardoll. Nie możesz też zmieniać, poddawać obróbce ani wymieniać, w całości ani we fragmentach, żadnych Materiałów Stardoll, które są umieszczone w witrynie.

10. Wykluczenie i zakończenie członkostwa

Stardoll ma prawo zakończyć Twoje członkostwo i zamknąć Twoje konto, jeżeli złamiesz postanowienia niniejszej umowy lub przepisy w witrynie Stardoll lub jeśli nie korzystasz ze swojego konta przez 4 miesiące lub dłużej. Możemy też zamknąć Twoje konto, jeżeli nie zapłacisz za towary i usługi, które zamówisz albo jeśli dokonasz zakupu bez zgody osoby, która płaci, zgodnie z punktem 16 poniżej. W przypadku zakończenia członkostwa traci się ewentualny dostępny czas członkostwa Superstar, a Stardolary, które posiada się na koncie znikają. Stardoll ma prawo przechowywać dane osobowe wykluczonego członka również po zamknięciu jego konta, zobacz punkt 3 powyżej.

11. Obowiązujące prawo i zasady

Niniejsza umowa podlega pod prawodawstwo Szwecji, jeśli nie uniemożliwiają tego lokalnie obowiązujące przepisy obligatoryjne, i jest interpretowana według prawa szwedzkiego, a wyłączne prawo jurysdykcji posiadają sądy w Sztokholmie lub też, jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, USA lub Niemczech - podlega prawu poszczególnych państw, a jurysdykcja jest następująca: w USA są to sądy federalne i stanowe w stanie Kalifornia, w Niemczech są to sądy okręgowe w Dusseldorfie, a w Wielkiej Brytanii są to sądy w Anglii i Walii. Jeśli jakikolwiek fragment niniejszej umowy zostałby uznany za nieważny nie będzie to miało wpływu na pozostałą treść umowy.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI i ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

Wyłącznie Stardoll decyduje o zawartości witryny internetowej i zastrzega sobie prawo do rozwoju, usuwania, poprawiania i w inny sposób wprowadzania zmian w witrynie bez uprzedniego informowania o tym swoich członków. Ewentualne błędy w witrynach Stardoll będą usuwane możliwie najszybciej, jednak Stardoll nie może zagwarantować, że witryny Stardoll będą zawsze funkcjonowały.

Materiały publikowane na stronach Stardoll mogą odnosić się do produktów, programów lub usług, które nie są już dostępne w niektórych krajach.

Z witryn Stardoll korzystasz na własne ryzyko. Stardoll nie gwarantuje ścisłości ani aktualności witryn.

Wszystkie opinie wyrażane przez Ciebie czy innych członków w witrynie Stardoll są wyłącznie wyrażeniami nadawcy i Stardoll nie może ponosić odpowiedzialności za treść takich wypowiedzi. Zawartość witryn Stardoll, w tym między innymi treści osób trzecich, oświadczenia i wszelkie informacje lub materiały zawarte w witrynach, są udostępnione na zasadzie "tak jak jest", bez jakichkolwiek gwarancji. Stardoll, ani sam ani poprzez swoich licencjodawców, agencje czy innych przedstawicieli Stardoll, nie daje żadnych wyraźnych, domyślnych ani ustawowych gwarancji, poręczeń lub gwarancji w związku z witrynami Stardoll, w tym bez ograniczeń treści należących do Stardoll jak i do osób trzecich. Stardoll nie daje żadnych gwarancji przed wirusami, spyware i malware, które mogą zostać zainstalowane na Twoim komputerze.

13. Linki do stron internetowych osób trzecich

Witryna Stardoll może zawierać linki lub odnosić się do innych witryn. Kiedy korzystasz z tych linków opuszczasz naszą witrynę. Stardoll nie kontroluje informacji publikowanych w innych witrynach i nie bierze odpowiedzialności za informacje i treści zamieszczane w innych witrynach. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności innych odwiedzanych witryn.

WARUNKI SPRZEDAŻY

14. Ceny i dostawa

Stardoll ma prawo do samodzielnego ustalania cen i innych warunków sprzedaży w witrynie oraz do ich zmiany. Jeśli jakieś produkty muszą być transportowane, koszty transportu nie będą wliczone w cenę produktu. Wszelkie takie koszty zostaną dodane do Twojego rachunku i będą widoczne, kiedy będziesz dokonywał zakupu.

Akceptujemy różne metody płatności, na przykład poprzez karty kredytowe, telefon komórkowy, telefon, bony upominkowe, karty pre-paid i PayPal. Lokalne metody płatności są cały czas widoczne na stronie płatności dla Twojego kraju. Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym dla mieszkańców UE wliczany jest VAT. Będzie on widoczny razem z ceną. Przy płatnościach przez telefon lub telefon komórkowy wliczany jest VAT lub podatek od sprzedaży zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wirtualne produkty, które kupujesz, będą dostępne dla Ciebie tak szybko, jak to tylko możliwe. Stardolarów i wirtualnych produktów (wirtualnych ubrań oraz innych towarów i usług w witrynie Stardoll) nie można wymieniać, chyba, że Stardoll w szczególnych przypadkach zdecyduje o zezwoleniu na wymianę. Stardoll ma prawo samodzielnie podejmować takie decyzje w zależności od przypadku.

Wszystkie wirtualne produkty i Stardolary są częścią usługi oferowanej Tobie przez witrynę Stardoll a Ty masz tylko prawo korzystać z nich od czasu do czasu i tylko zgodnie z zasadami obowiązującymi w witrynie. Produkty wirtualne i Stardolary nie mają wartości pieniężnej i nie mogą być wymienione na pieniądze. Dostępność produktów wirtualnych oraz rodzaj i zakres przedmiotów dostępnych w sprzedaży mogą być zmienione przez Stardoll bez powiadomienia. Wszystkie wirtualne produkty zakupione w czasie trwania członkostwa Superstar mogą zostać zmodyfikowane lub stać się niedostępne do użycia od razu po wygaśnięciu członkostwa Superstar.

Stardollary mają ważność 12 miesięcy a bony upominkowe 6 miesięcy od daty zakupu.

15. Bezpieczeństwo kart kredytowych

Pragniemy, abyś czuł się pewnie i bezpiecznie podczas dokonywania zakupów na Stardoll. Podczas dokonywania u nas zakupów, możesz nam podać informacje dotyczące karty kredytowej. Wykorzystujemy wiodące systemy bezpieczeństwa dostępne na rynku i Twoje dane są chronione na naszych serwerach w trakcie całego procesu dokonywania płatności, dzięki technologii szyfrowania i firewalli (tzw. zapór sieciowych). W większości przeglądarek internetowych, przy odwiedzaniu stron chronionych widoczna jest u dołu ekranu mała kłódka. Sprawdź, czy jest taka ikonka kiedy odwiedzasz stronę, na której masz podać informacje osobiste. W celu ochrony Twoich danych osobowych przed dostępem osób niepowołanych, wykorzystujemy też Bezpieczny Protokół Szyfrowania, czyli Secure Sockets Layer (SSL).

16. Pozwolenie od osoby odpowiedzialnej za płatność

Przed dokonaniem zakupu członkostwa Superstar albo zakupu Stardolarów musisz uzyskać pozwolenie od osoby, na którą wystawiona zostanie faktura, do której należy karta kredytowa lub innej osoby odpowiedzialnej za płatność przy zakupie przez telefon. Jeśli dokonasz zakupu bez takiej zgody, Stardoll będzie miał prawo zamknąć Twoje konto członkowskie.

17. Zwroty

Akceptujemy zwroty zakupionych w witrynie produktów, jeśli nie są to produkty wirtualne i jeśli zostaną zwrócone w oryginalnym stanie i opakowaniu w ciągu 14 dni od daty wysyłki. Do produktu dołączamy formularz zwrotu, który musisz nam odesłać wraz ze zwracanymi produktami.

18. Anulowanie comiesięcznego doładowania

Aby anulować comiesięczne doładowanie, przejdź do http://www.stardoll.com/pl/account/ i kliknij w link „Wyłącz comiesięczne doładowanie” w ramce „Jesteś Superstar”.

19. Dostawa i wady

W przypadku, kiedy Stardoll nie może dostarczyć zakupionych produktów w żądanych ilościach, mamy prawo dostarczyć równowartościowe produkty zastępcze lub usunąć tę część zamówienia, której nie możemy zrealizować. Nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za dostawy opóźnione lub niemożliwe do zrealizowania z powodów pozostających poza kontrolą Stardoll (na przykład katastrof naturalnych, wojen, niepokojów cywilnych, działań urzędowych, terrorystycznych, pożarów, sztormów, powodzi, eksplozji, strajków, przerw w pracy i innych konfliktów pracowniczych, zakłóceń w wyposażeniu, usługach lub transporcie albo z podobnych powodów).

20. Uwagi ogólne

Niniejsza witryna jest prowadzona przez Stardoll AB z biura w Sztokholmie, Szwecja.
Stardoll AB
Luntmakargatan 26
S 111 37 Stockholm
Szwecja
e-mail: info@stardoll.com
Numer faksu: USA (+1 - 212 - 208 4566)
Numer faksu: Wielka Brytania (+44 - 20 - 7990 9907)
Numer faksu: Argentyna (+54 - 11 - 40321600)

NIE KORZYSTAJ Z TEJ WITRYNY, JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ POWYŻSZYCH WARUNKÓW!