BRUGERVILKÅR

MEDLEMSVILKÅR

1. Læs dette først!

Disse brugervilkår gælder som en aftale, der er indgået mellem dig og Stardoll. Ved at godkende brugeraftalen accepterer du også at være forpligtet af og overholde de øvrige regler, som Stardoll offentliggør på sit website. Denne aftale gælder også, når du køber produkter på Stardolls website; se venligst ”Salgsvilkår” nedenfor. Hvis du ikke godkender denne brugeraftale, skal du ikke oprette et medlemskab hos Stardoll. Det er meget vigtigt, at du gennemgår brugervilkårene sammen med dine forældre, så du ved, hvad du må gøre, og hvad du ikke må gøre, på Stardolls website. Bed dine forældre om at gennemgå brugervilkårene grundigt sammen med dig og hjælpe dig med at tilmelde dig. Når du har tilmeldt dig, aktiveret din konto og godkendt denne brugeraftale, bliver du medlem. Dette indebærer, at du godkender brugervilkårene herunder, og at du bekræfter, at dine forældre også har læst og godkendt brugervilkårene.

Stardoll forbeholder sig retten til at lave ændringer i disse brugervilkår, hvis Stardoll finder det nødvendigt, eller hvis lovgivningen kræver det. I tilfælde af væsentlige ændringer vil Stardoll give dig besked om ændringerne, inden disse træder i kraft. Hvis du ikke ønsker at godkende ændringerne, kan du når som helst, inden den ændrede aftale træder i kraft, opsige dit medlemskab med umiddelbar virkning. Du kan nemt afslutte dit medlemskab her http://www.stardoll.com/help/optOut.php. Ved at bruge de tjenester, der er tilgængelige på Stardolls website, så som Stardollars og virtuelle produkter (virtuelt tøj og andre varer og tjenester på Stardolls website), godkender du medlemsvilkårene og forpligter dig til at rette dig efter dem.

Udelukkende Stardoll bestemmer, hvilket indhold der skal være på Stardolls website, f.eks. nye spil og produkter, herunder regler for sådanne spil og produkter. Ydermere forbeholder Stardoll sig retten til at udvikle, fjerne, korrigere og på anden vis foretage ændringer på websitet, uden at du eller andre medlemmer orienteres om dette på forhånd. Dit medlemskab, din MeDoll, virtuelle produkter og Stardollars er en del af en tjeneste, der ydes til dig på Stardolls website, og du må kun bruge disse i overensstemmelse med nærværende vilkår og de betingelser, som gælder for websitet på det givne tidspunkt./p>

2. Særlig information til FORÆLDRE/VÆRGE

Kontakt os på e-mailadressen parentalrights@stardoll.com, hvis du ikke har godkendt denne aftale, og dit barn er blevet medlem på Stardoll. Stardoll bruger både tekniske filtre og moderatorer, som overvåger, hvad der sker på Stardolls website for at kunne tilbyde et godt og sikkert online-miljø. Moderatorerne besvarer også medlemmers anmeldelser af ubehagelig og upassende opførsel, men vi opfordrer alligevel alle forældre til at følge aktivt med i, hvad deres børn foretager sig, når de er online.

Stardoll lægger meget stor vægt på at beskytte sine medlemmers integritet, og vi behandler derfor alle personlige oplysninger, som vi indsamler, med forsigtighed og respekt. Informationen og vilkårene i nærværende aftale, som vi indgår med vores medlemmer, opfylder de høje standarder for beskyttelse, som er opsat i den Europæiske Union og i USA. For amerikanske indbyggere gælder COPPA-reglerne for børn under 13 år. Under vilkårene for ”Personoplysninger og fortrolighedspolitik” nedenfor kan du læse, hvilke oplysninger vi indhenter fra vores medlemmer, hvad vi gør med dem samt den begrænsede indblanding fra tredjeparter. Hovedprincippet er, at vi ikke indhenter flere oplysninger, end hvad der giver fornuftig mening, for at børn skal kunne deltage i aktiviteter på Stardoll.

Hvis dit barns alder gør, at fuld adgang til websitet kræver tilladelse fra en forælder/værge, bliver kontoen automatisk kategoriseret som et betinget og begrænset medlemskab, og vi informerer dit barn om, at det kræver en forælders samtykke at aktivere et fuldstændigt medlemskab. I overensstemmelse med gældende regler og afhængigt af, hvilket aktivitetsniveau dit barn ønsker at få, kræves dit samtykke, som det fremgår af e-mailen "Meddelelse til forældre", som du får fra os. I "Meddelelse til forældre"-mailen kan du også læse en mere detaljeret beskrivelse af de forskellige aktivitetsniveauer. Indtil vi har modtaget en forælders samtykke på et givet aktivitetsniveau, vil dit barn kun have adgang til visse begrænsede aktiviteter på Stardoll.

Ønsker du at få indsigt i, hvilke oplysninger Stardoll har om dit barn, kan du kontakte Stardoll på den samme e-mailadresse som ovenfor: parentalrights@stardoll.com eller send et brev til:

STARDOLL AB
Luntmakargatan 26
S 111 37 Stockholm
SVERIGE
eller send en fax til et af de følgende numre:
Fax-nummer: USA (+1 - 212 - 208 4566)
Fax-nummer: Storbritannien (+44 - 20 - 7990 9907)
Fax-nummer: Argentina (+54 - 11 - 40321600)

Af hensyn til vores medlemmers sikkerhed forbeholder Stardoll sig ret til at opstille krav om identificering af forældre. Vi har ikke ret til at udlevere personlige oplysninger om andre børn/medlemmer til dig som forælder. Stardoll kan kun udlevere personlige oplysninger om andre end dit eget barn, når der forefindes en lovmæssig eller politimæssig forpligtelse til at gøre det.

3. Personoplysninger og fortrolighedspolitik (herunder fortrolighedspolitik for børn)

For at kunne oprette en konto og blive medlem på Stardoll, kan du blive bedt om at give os de følgende personlige oplysninger:

- Dit for- og efternavn
- Din e-mailadresse
- Din forælders/værges e-mailadresse
- Dit mobiltelefonnummer
- Dit brugernavn
- Din alder
- Dit køn
- Det land du bor i
- Dit hjemmetelefonnummer

Ved at give Stardoll de oven for nævnte personlige oplysninger, giver du hermed Stardoll tilladelse til, i den udstrækning som lovgivningen tillader det, at anvende ovenstående personlige oplysninger, så Stardoll kan sende nyhedsbreve, konkurrencer, tilbud og reklamer til din e-mailadresse og/eller mobiltelefon via sms, mms eller lignende kommunikationssystemer, og du giver Stardoll tilladelse til at tilpasse indhold og annoncering på websitet til din eller andres aldersgruppe og køn. Eksempler på kommunikation kan være, at Stardoll vil gøre dig opmærksom på nye eller forbedrede tjenester på Stardoll, at Stardoll gennemfører medlemsundersøgelser for at kunne forbedre vores tjenester, eller at Stardoll skaber målrettede tilbud og indhold til dig, der er baseret på din adfærd på websitet, din alder og hvor du befinder dig geografisk.

Stardoll vil ikke sælge eller give dine personlige oplysninger videre til tredjeparter. En undtagelse fra dette er, hvis al, eller i princippet al, adgang til selskabet Stardoll, dvs. hele websiten, overdrages til et andet selskab (en såkaldt overdragelse af aktiver). I dette tilfælde overtager køberen, i det omfang loven tillader det, de personoplysninger, der kræves for at kunne fortsætte driften af Stardoll,.

I det tilfælde, hvor Stardoll ansætter andre selskaber til at udføre forskellige opgaver, som for eksempel hjælp med markedsføring, tekniske tjenester for vores website etc., kan disse selskaber i visse tilfælde få adgang til personlige oplysninger, hvis dette er nødvendigt for at de kan udføre deres opgave for Stardoll. Stardoll behandler alle personlige oplysninger med den største forsigtighed og underskriver kontrakt med andre selskaber, og dette indebærer, at de kun må anvende dine oplysninger til at udføre opgaver for Stardoll.

Det samme gælder i de tilfælde, hvor Stardoll samarbejder med et andet selskab for at kunne give dig interessante tilbud. Sådanne selskaber får også kun adgang til dine personlige oplysninger, hvis de skal bistå Stardoll med at sende e-mails, bannermarkedsføring og lignende, som Stardoll har fået din tilladelse til i og med denne aftale. Sådanne selskaber har ikke ret til at beholde eller bruge oplysningerne til noget andet formål end til opgaven for Stardoll.

Stardoll gemmer ikke medlemmers personlige oplysninger i længere tid, end loven foreskriver. I løbet af denne periode anvendes de personlige oplysninger kun i den udstrækning, som denne aftale tillader og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Hovedårsagen til at gemme personlige oplysninger er af sikkerhedsmæssige hensyn for at kunne forhindre, undersøge, afsløre og retsforfølge potentielle lovovertrædelser begået mod et af vores medlemmer. Stardoll forbeholder sig retten til at videregive dine personoplysninger i den udstrækning, lovgivningen kræver det, og når vi er af den opfattelse, at videregivelse er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder og/eller for at efterkomme en juridisk proces, retskendelse eller retssag, der har at gøre med vores website.

Hvis du har en konto på en social community-tjeneste som Facebook, tillader Stardoll dig at logge ind ved at anvende for eksempel Facebook Connect (i det følgende refereres der til Facebook og andre community sites med den samlende betegnelse "Connect Service"). Når du tillader Stardoll at forbinde til Connect Service, vil du kunne bruge de oplysninger, du bruger til at logge ind på Connect Service, til at logge ind på Stardoll, og herigennem få mulighed for at publicere dine Stardoll-aktiviteter på din Connect Service profil. Derudover giver du, ved at bruge Connect Service, Stardoll adgang til information om dig (herunder dine profiloplysninger, venner og privatindstillinger), så du kan bruge dine oplysninger på Stardoll, og så vi kan hjælpe med at forbedre din brug af Stardoll og give dig mulighed for at interagere med dine Connect Service-venner på Stardoll. Alle sådanne Connect Service-oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Stardolls generelle fortrolighedspolitik, som den beskrives i nærværende aftale, og du tillader Stardoll at bruge oplysningerne under de samme vilkår, som er gældende for øvrige personoplysninger, som disse vilkår beskrives oven for i denne del af aftalen. For at muliggøre Connect Service, indvilliger du i at tillade Connect Service-udbyderen, som f.eks. Facebook, at gennemgå dine Facebook-cookies, når du besøger Stardoll og tillader Facebook at modtage informationer om dine handlinger på Stardoll (som vi kun sender med din tilladelse). Den information, som deles med udbyderen af Connect Service, vil blive overført til udbyderen af Connect Service, som lagrer den på servere, der kan være placeret uden for dit hjemland. I det tilfælde, hvor du ikke længere ønsker, at Stardoll publicerer historier om dig, eller du på anden måde ønsker at begrænse de måder, hvorpå Stardoll kommunikerer med dig via en udbyder af Connect Service, kan du altid deaktivere denne funktion ved at ændre dine applikationsindstillinger hos Connect Service.

Denne fortrolighedspolitik gælder oplysninger, der indhentes af Stardoll, når du logger ind på Stardoll via Connect Service. Dine aktiviteter på udbyderen af Connect Services website, f.eks. Facebook, er omfattet af deres fortrolighedspolitik og andre brugervilkår (for Facebooks vedkommende www.facebook.com/terms.php; www.facebook.com/policy.php).

Stardoll forbeholder sig retten til når som helst at ændre denne Fortrolighedspolitik uden forudgående meddelelse til dig, så du bør som bruger læse den igennem ofte. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne politik, vil det blive annonceret på denne webadresse gennem en meddelelse på vores website eller i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis nogen af disse ændringer er uacceptable for dig, skal du stoppe med at anvende dette website. Din fortsatte brug af Stardolls website, kan, i den udstrækning som loven tillader det, betragtes som en godkendelse af disse vilkår, inklusive ændringer.

4. Spørgsmål om personoplysninger og tilbagekaldelse af samtykke

Såfremt du skulle ønske at få indsigt i, hvilken information Stardoll har om dig eller har andre spørgsmål om dine personlige oplysninger, kan du kontakte os her. Du kan annullere dit samtykke til at behandle og gemme dine personoplysninger ved at klikke her og udfylde formularen. Bemærk venligst at dette fører til, at dit medlemskab hos Stardoll ophører, se venligst punkt 10 herunder.

Vi har brug for at kunne opbevare personlig information (såkaldte personoplysninger) om dig for at kunne tilbyde dig den bedst mulige brugeroplevelse på Stardoll og for at kunne kommunikere med dig som medlem.

Vi kan derfor ikke håndtere dit medlemskab, hvis du ikke tillader os at behandle dine personlige oplysninger. På grund af dette skal du afslutte dit medlemskab, hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine personlige oplysninger.

5. Cookies

Stardoll kan placere en tekstfil i internetbrowseren på din computer, som kaldes en “cookie”. Cookies indsamler informationer, som kan hjælpe os med at forbedre og tilpasse din oplevelse af vores website. Cookies kan f.eks. fortælle os, hvor mange besøgende vi har på sitet, og hvilke steder på sitet der er mest populære. Som de fleste andre websites anvender Stardoll også en anden type cookie, session cookies, der bruges til at lette din navigation på Stardolls website. En session cookie slettes igen, når du har lukket din browser. Stardoll kan udsende informationer, der er indsamlet via cookies, i en bearbejdet (dvs. en sammensat og ikke-personlig) udgave som statistik til medlemmer, samarbejdspartnere, sponsorer og andre.

Det betyder at vi, eller vores tredjeparts serviceleverandører og/eller vores partnere, må anvende cookies for at styre og måle resultaterne fra kampagner vist på eller levereret via eller på vores website. Dette hjælper os, vores leverandører og partnere med at levere mere relevant annoncering. For mere information vedrørende tredjeparts annoncering, se nedenfor ”Samling af information fra tredjeparts websites”.

Du kan skifte personlige indstillinger vedrørende anvendelse af cookies og lignende teknologier gennem din browser. Du kan indstille din browser til at acceptere alle cookies, blokere visse cookies, kræve dit samtykke før en cookie placeres i din browser eller blokere alle cookies. Hvis du blokerer alle cookies vil det påvirke dinonline-oplevelse, og det kan også forhindre dig i at få glæde af alle funktionerne på vores website.

5.1. Samling af information fra tredjeparts websites, annoncering og sponsorer

Stardolls website kan indeholde links til andre websites, deriblandt til sponsorer og annoncører, hvis praksiser angående information kan være forskellige fra vores. Sommetider kan disse tredjeparts websites køre konkurrencer og lotterier, der bliver reklamerede for på Stardolls website. Besøgere bør gøre sig bekendt med disse tredjeparts websites integritetspolitik, da disse websites ikke er dækkede af vores integritetspolitik, og dermed kan følge andre procedurer.

Stardoll og vores annoncører må desuden anvende tredjepart til at vise eller præsentere de annoncer, der bliver vist på vores website og til at foretage målinger vedrørende annoncerne. Disse tredjeparter må se, redigere eller placeresine egne cookies. Vi, vores tredjeparts serviceleverandører og/eller partnere må også placere cookies og andre lignende teknologier for at præsentere den slags annoncer og for at måle annoncernes effektivitet. Anvendelsen af disse teknologier af disse tredjeparter er en del af deres egne praksiser og er ikke dækkede af vores integritetspolitik.

6. Adfærdsregler

Som medlem skal du følge Stardolls Adfærdsregler, der fra tid til anden publiceres på Stardolls website http://www.stardoll.com/help/article.php?sectionId=18&articleId=13.

Stardoll har ret til at granske tekster, billeder og andet brugerskabt materiale og til at fjerne materiale, som ifølge vores opfattelse er et brud på Adfærdsreglerne.

Stardoll har ret til at kontakte og udlevere oplysninger, der er publiceret på websitet, til politiet eller lignende myndigheder, hvis vi mistænker, at der er sket en lovovertrædelse. Vær dog opmærksom på, at det ikke kræver et lovbrud, for at en konto afsluttes.

Tekster og indlæg, der relaterer til, dog ikke begrænset til, alvorlige problematikker som spiseforstyrrelser, selvskader, selvmord og lignende, henvises af Stardoll til sites og fora, hvor der findes voksne, der er specielt uddannede til at tage sig af sådant. Stardoll vil publicere relevante links til lokale websites, der håndterer denne type af alvorlige problematikker.

Alle community-funktioner på Stardoll, her under, men ikke begrænset til, Venner, Blog, Gæstebog, Album, Fester og Suite Chatter er forsynet med en gul trekant med et rødt udråbstegn. Dette symboliserer, at man kan klikke her for at sende en anmeldelse. Alle medlemmer bedes læse vores retningslinjer for anmeldelser og at anmelde - http://www.stardoll.com/en/help/article.php?sectionId=18&articleId=15 - inden anmeldelse af upassende adfærd.

Du kan blokere en bruger, så denne ikke kan sende dig meddelelser. Du finder mere information om, hvordan du blokerer eller fjerner en blokering her http://www.stardoll.com/help/article.php?sectionId=18&articleId=15.

Din Stardoll-konto kan hverken gå i arv eller overføres. Hvis du tillader en anden person at bruge din konto, er du ansvarlig for alle denne persons handlinger i forhold til Stardoll og medlemsvilkårene.

Vær opmærksom på, at du kan miste din konto og/eller ting og Stardollars, hvis du afslører eller bytter din adgangskode, referencenumre, skifter e-mailadresse til en snyde-e-mailadresse, skriver din adgangskode på phishing sites eller bruger en proxy. Stardoll kan ikke holdes ansvarlig for din kontos indhold og erstatter ikke mistede ting eller Stardollars, hvis adgangskoden er blevet afsløret. Erstatningskrav i forhold til mistede konti og/eller ting og Stardollars skal være Stardoll i hænde inden for tre måneder.

7. Regler og ansvar for brugerskabt materiale

Du er ansvarlig for alt materiale, som du selv har skabt og publicerer (uploader) på Stardolls website, f.eks. dukker, tøj, tekster i blogs, chatter og lignende, collager og billeder. Den som overtræder Stardolls Adfærdsregler kan blive udelukket som medlem. Se mere om dette neden for under punkt 10.

8. Rettighederne til brugerskabt materiale

Du ejer rettighederne til det materiale, som du selv har skabt på Stardolls website, men i denne aftale giver du Stardoll en uigenkaldelig, ubegrænset og gratis brugsret til at publicere dette materiale i hele verden, uagtet hvilket medie der bruges; det vil sige uanset om det er på internettet, via TV- eller mobildistribution eller andet. Dette betyder, at du giver Stardoll ret til at anvende, kopiere, præsentere, reproducere, fremvise, redigere, integrere, licensere såvel som distribuere et sådant materiale, som du har skabt. Denne ret for Stardoll gælder både for kommercielle og ikke-kommerciel formål.

9. Rettighederne til Stardolls materiale

Du må ikke bruge Stardolls dukker, tøj, informationer, oplysninger, navne, billeder, logoer eller ikoner fra Stardolls website (vi kalder alt dette for “Stardolls materiale”), medmindre det fremgår tydeligt på websitet, at det er tilladt. Dette betyder, at du ikke må kopiere, distribuere, sprede, sælge, publicere, sende eller på anden måde cirkulere Stardolls materiale til andre uden skriftlig tilladelse fra Stardoll. Du må heller ikke ændre, bearbejde eller erstatte noget af Stardolls materiale, som findes på websitet, hverken i sin helhed eller dele heraf.

10. Udelukkelse eller ophør af medlemskab

Stardoll er til enhver tid berettiget til at bringe dit medlemskab til ophør og lukke din konto, hvis du bryder nærværende aftale eller de gældende regler for Stardolls website, eller hvis du ikke har været logget ind på din konto i fire måneder eller mere. Vi kan også lukke din konto, hvis du ikke betaler for de ydelser og tjenester, som du køber, eller hvis du handler uden tilladelse fra den person, som betaler i henhold til punkt 16 nedenfor.

Når dit medlemskab afsluttes, mister du retten til eventuel tilbageværende tid på dit Superstar-medlemskab, og de Stardollars, som du har på din konto, forsvinder.

Stardoll har ret til at gemme personoplysninger fra et udelukket medlem, selv efter kontoen er blevet lukket. Se punkt 3 herover.

11. Lovvalg og forumregler

Denne aftale skal, hvis ikke en lokal tvingende lov hindrer det, reguleres og tolkes i overensstemmelse med lovene i Sverige, og domstolene i Stockholm skal have eksklusiv jurisdiktion, eller, hvis du bor i Storbritannien, USA eller Tyskland, i overensstemmelse med de lokale love i det respektive land, og jurisdiktionen er da som følger: I USA er føderale og delstatsdomstole i delstaten Californien, i Tyskland er det de regionale domstole i Düsseldorf, og i Storbritannien er det domstolene i England og Wales. Hvis nogen del af denne aftale skulle blive anset som ugyldig, skal det ikke påvirke gyldigheden af de øvrige dele af aftalen.

12. ANSVARSBEGRÆNSNING og GARANTIFRASKRIVELSE

Stardoll tager egenhændigt beslutninger om indholdet på Stardolls website og forbeholder sig retten til at udvikle, fjerne, forbedre og på anden måde foretage ændringer på websitet uden forudgående meddelelse til dig eller andre medlemmer. Eventuelle fejl på Stardolls website udbedres hurtigst muligt, men Stardoll kan ikke garantere, at Stardolls website altid fungerer.

Materiale, som publiceres på Stardolls website, kan henvise til produkter, programmer eller tjenester, der ikke længere er tilgængelige i visse lande.

Al brug af Stardolls website er på eget ansvar. Stardoll garanterer ikke for websitets rigtighed eller aktualitet.

Alle indlæg fra dig eller andre medlemme er alene udtryk for afsenderens holdning, og Stardoll er ikke ansvarlig for eller erstatningspligtig i forhold til indholdet i sådanne indlæg. Alt indhold på Stardolls website, herunder, men ikke begrænset til, indhold fra tredjepart, indlæg og anden information eller materiale, der findes på websitet, er tilgængeligt for dig ”som beset”, uden garantier af nogen art. Hverken Stardoll eller deres licensgivere, medvirkende eller øvrige repræsentanter, giver nogen udtrykkelige, underforståede eller lovfæstede løfter, forsikringer eller garantier i forbindelse med Stardolls website, herunder, men ikke begrænset til, Stardoll-indhold og indhold fra tredje part. Stardoll giver ingen garantier mod virus, spyware eller andre skadelige programmer, der kan installeres på din computer.

13. Links til tredje parts websites

Stardolls website kan indeholde links eller henvisninger til andre websites. Når du bruger disse links, forlader du vores website. Stardoll har ingen kontrol over information, der publiceres på andre websites og er ikke ansvarlige for information og øvrigt indhold på andre websites. Du er selv ansvarlig for risiciene ved brugen af andre websites, der er linkede til dette website. Vi opfordrer dig til at gennemgå fortrolighedspolitikken hos andre websites, du besøger.

SALGSVILKÅR

14. Priser og levering

Stardoll har ret til selv at fastsætte priser og andre salgsbetingelser på websitet og kan ændre dem. Hvis visse produkter skal fragtes, er fragtprisen ikke inkluderet i prisen på produktet, men alle sådanne omkostninger vil blive lagt på din regning, og vil være synlige, når du gennemfører dit køb.

Vi accepterer mange forskellige betalingsformer. For eksempel kreditkort, SMS, fastnettelefon, gavekort, Stardoll-kort og PayPal. Lokalt tilgængelige betalingsformer vises på et hvert givet tidspunkt på betalingssiden for dit land. For EU-borgere indgår moms ifølge gældende skattelovgivning. Den vil blive vist sammen med prisen. Når du betaler med SMS og fastnettelefon, vil moms eller salgsafgifter indgå i henhold til de lokale bestemmelser.

De vituelle produkter, du køber, vil være tilgængelige for dig hurtigst muligt. Stardollars og virtuelle produkter (virtuelt tøj og alle andre ydelser og tjenester på Stardolls website) kan ikke byttes, medmindre Stardoll i særskilte tilfælde beslutter at tillade bytteret. Stardoll har ret til selv træffe sådanne beslutninger fra sag til sag.

Alle virtuelle produkter og Stardollars er dele af den tjeneste, som ydes til dig på Stardolls website, og du må kun bruge disse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår for websitet. De virtuelle produkter og Stardollars har ingen monetær værdi og kan ikke veksles om til penge. Stardoll kan uden varsel ændre udvalget af virtuelle produkter samt produkttyper og antal eksemplarer, der kan købes. Alle virtuelle produkter, der købes med et Superstar-medlemskab, kan ændres eller blive utilgængeligt for brugeren, når Superstar-medlemskabet udløber.

Stardollars har 12 måneders holdbarhed, og gavekort er gyldige i 6 måneder fra købsdatoen.

15. Kreditkortsikkerhed

Vi ønsker, at du føler dig sikker og tryg, når du handler på Stardoll. Du kan give os dine kreditkortoplysninger, når du handler hos os. Vi bruger de førende teknologiske sikkerhedssystemer, der findes på markedet, og dine kortoplysninger er beskyttede på vores servere gennem hele betalingsproceduren ved hjælp af krypterings- og firewalls teknologi. I de fleste webbrowsere vises en lille hængelås i menulinjen længst nede i billedskærmen, når du besøger en sikker side. Kig efter dette ikon, når du besøger et website, hvor du opfordres til at udlevere personlige oplysninger. Vi bruger også krypteringen Secure Sockets Layer (SSL) for at beskytte dine personlige oplysninger fra at blive brugt af uvedkommende.

16. Tilladelse fra den betalingsansvarlige

Du skal have indhentet tilladelse fra fakturamodtageren, kortindehaveren eller den primære btalingsansvarlige for telefonabonnementet, inden du køber et Superstar-medlemskab eller Stardollars. Hvis du foretager et køb uden en sådan tilladelse, har Stardoll ret til at afslutte dit medlemskab..

17. Returneringer

Vi accepterer returnering af produkter, som du har købt, som ikke er virtuelle produkter købt på websitet, og forudsat at disse produkter samt emballagen returneres i original stand inden 14 dage fra forsendelsesdatoen. Vi sender dig en returformular sammen med produkterne, du har købt, som du skal vedlægge sammen med de produkter, du returnerer.

18. Afslutning af månedlige betalinger

For at afslutte en månedsbetaling, gå til http://www.stardoll.com/en/account/ og klik på linket ”Afslut månedsbetaling” i ”Du er Superstar”-feltet.

19. Levering og fejl

Hvis Stardoll ikke kan levere bestilte produkter i de ønskede mængder, forbeholder vi os retten til at stille et tilsvarende erstatningsprodukt til rådighed eller fjerne den del af bestillingen, som ikke kan leveres. Stardoll kan ikke holdes ansvarlig for bestillinger, der bliver forsinkede, eller som ikke kan leveres, på grund af omstændigheder, der er uden for Stardolls kontrol (for eksempel, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, krig, civile uroligheder, myndighedsudøvelse, terrorisme, brand, storm, oversvømmelser, eksplosioner, strejker, arbejdsnedlæggelser og andre arbejdskonflikter, uregelmæssigheder i forbindelse med teknologisk udstyr, tjenester eller transport eller andre lignende årsager).

20. Generelt

Dette website drives af Stardoll AB fra sammes kontor i Stockholm, Sverige.
Stardoll AB
Luntmakargatan 26
SE 111 37 Stockholm
Sverige
E-mailadresse: info@stardoll.com
Fax-nummer: USA (+1 - 212 - 208 4566)
Fax-nummer: Storbritannien (+44 - 20 - 7990 9907)
Fax-nummer: Argentina (+54 - 11 - 40321600)

BRUG IKKE DETTE WEBSITE HVIS DU IKKE GODKENDER VILKÅRENE OVENFOR!