GEBRUIKSVOORWAARDEN

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN & PRIVACYBELEID (incl. Kid's Privacybeleid)

1. Lees dit eerst!

Deze voorwaarden gelden als een overeenkomst tussen jou en Stardoll. Door akkoord te gaan met de overeenkomst beloof en verbind je je ook tot het volgen van de andere regels die Stardoll op de website gelden. Deze overeenkomst geldt ook wanneer je producten koopt op de website van Stardoll, zie onder” verkoopvoorwaarden” hieronder. Als je niet akkoord gaat met deze overeenkomst, moet je geen lid worden van Stardoll. Het is erg belangrijk dat je de voorwaarden in deze overeenkomst samen met je ouders doorneemt om te weten wat je wel en niet mag op de website van Stardoll. Vraag je ouders om de voorwaarden zorgvuldig met je door te nemen en je te helpen met de aanmelding. Wanneer je je aanmeldt, je account activeert en akkoord gaat met deze overeenkomst, word je lid. Dat houdt in dat je de voorwaarden hieronder goedkeurt en dat je bevestigt dat je ouders ook de voorwaarden gelezen hebben en ermee akkoord gaan.

Stardoll behoudt het recht om deze lidmaatschapsvoorwaarden te wijzigen indien Stardoll het nodig acht of indien vereist door de wet. Indien dit nodig is zal Stardoll die minstens 30 dagen voor de wijziging ingaat aankondigen. Indien je de wijziging niet aanvaardt, kan je je lidmaatschap beëindigen met deze koppeling http://www.stardoll.com/help/optOut.php . Door het gebruik van de beschikbare diensten op de Stardoll website zoals Stardollars en virtuele producten (virtuele kleding en alle andere goederen en diensten op Stardoll's website), aanvaard je de lidmaatschapsvoorwaarden en ga je akkoord met onze voorwaarden. Stardoll heeft de eindbeslissing over de inhoud van de Stardoll website zoals bijvoorbeeld nieuwe spelen, producten waaronder de regels van die spelen en producten. Stardoll voorbehoudt alle rechten om de website te ontwikkelen, wijzigen, verwijderen en veranderingen in te voeren zonder de leden hiervan op voorhand op de hoogte te brengen. Je lidmaatschap, me-doll, virtuele producten en Stardollars maken deel uit van de diensten die de Stardoll website voorziet en je hebt enkel recht deze te gebruiken volgens deze voorwaarden.
2. Aparte informatie voor OUDERS

Neem contact met ons op via e-mailadres parentalrights@stardoll.com parentalrights@stardoll.com indien u niet akkoord bent gegaan met deze overeenkomst en uw kind lid is geworden van Stardoll. Stardoll gebruikt zowel technische filters als moderatoren die alles dat op de website van Stardoll gebeurt in de gaten houden om een vriendelijke en veilige omgeving aan te bieden. De moderatoren beantwoorden tevens meldingen van leden over onprettig of ongepast gedrag maar wij sporen de ouders toch aan om de activiteiten van hun kinderen op het internet actief te volgen.

Stardoll hecht veel waarde aan het beschermen van de integriteit van haar leden en wij behandelen daarom alle persoonlijke gegevens die wij van leden binnenkrijgen met voorzichtigheid en respect. De informatie en voorwaarden in deze overeenkomst die we met onze leden sluiten, voldoen aan de hoge eisen opgesteld binnen de Europese Unie en USA. Voor inwoners van de USA gelden de COPPA-regels voor kinderen onder de 13 jaar. Onder de voorwaarden voor persoonlijke gegevens kunt u zien welke gegevens wij van onze leden krijgen, wat wij ermee doen en de beperkte inmenging van derden. Een allesomvattend principe is dat we om niet meer informatie vragen dan absoluut nodig om aan de activiteiten van Stardoll te kunnen deelnemen.

Indien uw kind de leeftijd heeft dat een volledige toegang tot de site toestemming van een ouder/voogd vereist, zal de account automatisch als een voorwaardelijk en beperkt lidmaatschap gecategoriseerd worden. Wij informeren uw kind over dat het, om volwaardig lid te kunnen worden, de toestemming van een ouder nodig heeft. In overeenstemming met de toegepaste regels en afhankelijk van welke mate van activiteit uw kind wenst, kunt uw toestemming verlenen door óf onze “Notice to Parents”-mail te accepteren. Een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillende maten van activiteit staat in de “Notice to Parents”-mail die u van ons ontvangt. Totdat wij de toestemming van één van de ouders ontvangen, krijgt uw kind enkel toegang tot bepaalde beperkte activiteiten op Stardoll.

Indien u toegang wil hebben tot de gegevens die Stardoll over uw kind heeft, kan u contact met ons opnemen op hetzelfde e-mailadres als boven vermeld parentalrights@stardoll.com of stuur een brief naar:

Stardoll AB
Luntmakargatan 26
SE 111 37 Stockholm
Zweden

Of via fax naar één van de volgende nummers:
Faxnummer: USA (+1 – 212 – 208 4566)
Faxnummer: Groot-Brittannië (+44–20–7990 9907)
Faxnummer: Argentinië (+54 – 11 – 40321600)

id="privacy">3.Voor de veiligheid van onze leden houdt Stardoll zich het recht voor om eisen op te stellen aan de identificatie van ouders. Wij hebben niet het recht om persoonlijke gegevens van andere kinderen/leden te verstrekken aan u als ouder. Stardoll mag alleen persoonlijke gegevens van derden verstrekken indien daarvoor een wettelijke en/of politionele verplichting bestaat.

Privo's Privacy Assurance Program

Stardoll AB (http://www.stardoll.com) is a participant in the Privo Privacy Assurance Program. As part of participating in the Privacy Assurance Program, Stardoll adheres to strict information collection, use and disclosure requirements. Privo is an independent, third party organization committed to safeguarding children's personal information collected online, and to helping parents and their children exercise control over personal information while exploring the Internet. The seal displayed on this page indicates that Stardoll has established privacy practices and has agreed to submit to Privo’s oversight and consumer dispute resolution process. If you have questions or concerns about our privacy practices, please contact us at privacy@stardoll.com. If you have further concerns after you have contacted Stardoll, you can contact Privo directly at privacy@privo.com.


Privo
3. Persoonlijke gegevens en Privacybeleid (inclusief Kid's Privacybeleid)

Om je als lid van Stardoll te kunnen registreren en deel te nemen, kunnen we je vragen ons de volgende persoonlijke gegevens verstrekken:

- Je voor- en achternaam
- Je e-mailadres
- Het e-mailadres van je ouders
- Je gebruikersnaam
- Je leeftijd
- Je geslacht
- Het land waarin je woont

- Je huistelefoonnummer

Door Stardoll deze persoonlijke gegevens te verstrekken, zover wettelijk toegestaan, geef je Stardoll de toestemming om bovengenoemde persoonlijke gegevens te gebruiken zodat Stardoll nieuws, wedstrijden, aanbiedingen en reclame naar je e-mailadres en/of je mobiele telefoon via SMS, MMS of gelijkaardige berichtensysteem en Stardoll de inhoud en de reclame op de website aan te passen voor jouw of andermans leeftijdsgroep of geslacht. Enkele voorbeelden van communicatie zijn nieuwsbrieven waarmee Stardoll je wil informeren over nieuwe of verbeterde diensten op Stardoll, dat Stardoll onderzoeken naar de leden doet om onze diensten te verbeteren of dat Stardoll doelgerichte inhoud en aanbiedingen naar jou toe stuurt gebaseerd op je gedrag op de website, jouw leeftijd en waar je woont. Je kan het Stardoll e-mailprogramma altijd verlaten door op de hiervoor aangewezen link in de nieuwsbrief te klikken of door je Stardoll e-mailinstellingen te wijzigen.

Stardoll zal niet jouw gegevens (inclusief e-mailadressen) aan anderen verkopen of overdragen. Een uitzondering is wanneer alle of bijna alle activa van de firma Stardoll, d.w.z. de gehele website, verworven wordt door een andere firma (een zogenaamde asset deal). In dat geval kunnen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de voortzetting van Stardoll werkzaamheden, door de koper verworven worden.

Stardoll kan andere ondernemingen in dienst nemen om een aantal verschillende functies zoals hulp met de marketing, uitvoering van technische diensten voor onze websites, enz. te vervullen. Die ondernemingen kunnen in bepaalde gevallen toegang tot de persoonlijke gegevens krijgen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht voor Stardoll. Stardoll behandelt alle persoonlijke gegevens met de grootste voorzichtigheid en maakt contracten met andere bedrijven op die inhouden dat ze alleen jouw persoonlijke gegevens mogen gebruiken om hun opdracht voor Stardoll uit te voeren.

Hetzelfde geldt in het geval dat Stardoll samenwerkt met een andere onderneming om aan jou interessante aanbiedingen te doen. Zulke ondernemingen krijgen ook geen toegang tot jouw persoonlijke gegevens anders dan voor het eventueel bijstaan van Stardoll bij mailings, bannermarketing of dergelijke waarvoor Stardoll jouw toestemming heeft gekregen door middel van deze overeenkomst.

Stardoll bewaart de persoonlijke gegevens die ingewonnen zijn zolang als wettelijk voorgeschreven. Tijdens deze periode worden persoonlijke gegevens enkel gebruikt binnen de wettelijke termen en toegepaste wetten voor de veiligheid van de leden om eventuele misdrijven tegen een van onze leden te voorkomen, uit te zoeken, onthullen en aangifte van te doen.

Stardoll voorbehoudt het recht om persoonlijke gegevens te melden zoals wettelijk voorgeschreven en als wij oordelen dat melding nodig is om onze rechten te beschermen en/of in een juridisch proces of door de rechtbank vereist wordt. Als je een account hebt in een sociaal netwerksite, staat Stardoll toe je log in te gebruiken via bijvoorbeeld Connect . Eens je Stardoll toelaat om te verbinden met Connect Service, kan je je Connect Service login info gebruiken om in te loggen als lid en kan je je activiteiten op Stardoll publiceren op je Connect Service profiel. Door het gebruik van Connect Service, geef je Stardoll toegang tot jouw informatie (waaronder je profiel info, vrienden en privaatinstellingen) zodat je je info op Stardoll kan gebruiken en zodat we kunnen helpen je gebruik op Stardoll te verbeteren en je toestaan met je Connect Service vrienden op Stardoll contact te hebben. Zulke Connect Service persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het algemene privacybeleid zoals beschreven in deze overeenkomst en laat Stardoll toe de gegevens te gebruiken in overeenstemming met andere persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven in deze sectie van de Overeenkomst. Om de Connect Service mogelijk te maken, geef je toestemming om de Connect Service Provider je cookies te checken als je Stardoll bezoekt en geef je de Connect Service toestemming om informatie te ontvangen betreffende je handelingen op Stardoll (die we enkel met jouw toestemming sturen). De informatie gedeeld me de Connect Service Provider worden doorgestuurd en bewaard door de Connect Service provider op servers die in een ander land dan het jouwe geplaatst kunnen zijn. Indien je niet langer wil dat Stardoll verhalen publiceert over jou of als je de manieren waarop Stardoll communiceert met je account met een Connect Service provider wil beperken, kan je steeds deze functie uitschakelen door de instellingen voor deze toepassing te wijzigen in de Connect Service. Het Privacybeleid is van toepassing op informatie verzameld door Stardoll via je Connect Service login, maar je activiteiten op de Connect Service provider's site zijn beschermd door hun Privacybeleid en andere lidmaatschapsvoorwaarden (voor Facebook www.facebook.com/terms.php; www.facebook.com/policy.php).

Stardoll voorbehoudt het recht dit Privacybeleid ten allen tijde te wijzigen, dus gelieve het regelmatig te herzien. Als we materiele wijzigingen aanbrengen aan dit beleid, verwittigen we je via deze URL, door middel van een bericht op onze homepagina of zoals wettelijke vereist. Als er wijzigingen voor jou onaanvaardbaar zijn, moet je stoppen met het gebruik van deze site. Het blijven gebruiken van de Stardoll website kan zover toegestaan door de wet beschouwd worden als een aanvaarding van de voorwaarden waaronder de wijzigingen.
4. Vragen over persoonlijke gegevens en intrekking van de toestemming

Als je wilt weten welke gegeven Stardoll over jou heeft, of je andere vragen hebt over je persoonlijke gegevens, kun je contact met ons opnemen hier.

Je kunt het ons laten weten wanneer je je toestemming voor het omgaan met en bewaren van je persoonlijke gegevens wilt intrekken. Klik in dat geval hier hier en vul het formulier in. Let wel dat dit inhoudt dat je lidmaatschap van Stardoll beëindigd wordt. Zie ook punt 10.

Om jou de best mogelijke belevenis op Stardoll aan te kunnen bieden, moeten we persoonlijke informatie over jou (zogenaamde persoonlijke gegevens) op kunnen slaan en om met jou als lid te kunnen communiceren. Als je ons niet toelaat persoonlijke gegevens te processen, kunnen we je niet als Stardoll lid behandelen. Daarom vragen we je lidmaatschap te beëindigen.

5. Cookies

Stardoll kan een tekstbestand dat een cookie genoemd wordt, in de browser van je computer zetten. Net zoals de meeste andere websites gebruikt Stardoll zowel session cookies als permanente (persistent) cookies om jouw beleving van de website te verbeteren en op maat te maken. Persistente cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoeveel bezoekers wij op de website krijgen en welke delen van de website het populairst zijn. Deze vorm van informatie kan Stardoll in bewerkte (dat wil zeggen geaggregeerde en onpersoonlijke) versie als statistische gegevens aan leden, samenwerkingspartners, sponsoren en anderen verschaffen Een session cookie maakt het eenvoudiger voor de leden om te navigeren op de Stardoll site. Een session cookie vervalt zodra de browser gesloten wordt.

Dit houdt in dat wij of onze onze service providers en/of onze partners, cookies mogen gebruiken om de prestaties te beheren en te meten van advertenties die op de website vertoond worden, of geleverd worden op of door de website. Dit helpt ons, onze service providers en onze partners bovendien om relevantere advertenties te plaatsen. Voor meer informatie over advertentieservers van derden, zie “Verzamelen van informatie door derden, ad servers en sponsors” hieronder.

Je kunt je privacy-instellingen wat het gebruik van cookies en dergelijke technologieën betreft veranderen in je browser. Je kunt je browser instellen alle cookies te accepteren, bepaalde cookies te blokkeren, toestemming te vragen voordat er een cookie in je browser wordt geplaatst of alle cookies te blokkeren. Als je alle cookies blokkeert beïnvloedt dat je online beleving en het zou je kunnen beletten in de plezierbeleving van onze website.

5.1. Het verzamelen van informatie door derden, ad servers en sponsors

De Stardoll-website kan links naar andere website bevatten, inclusief die van sponsors en adverteerders van wie het informatiebeleid van de onze kan verschillen. Deze websites van derden houden soms prijsvragen of loterijen die gepromoot worden op de website van Stardoll. Bezoekers zouden het privacybeleid van deze websites van derden moeten inspecteren, daar deze websites niet gedekt worden door ons privacybeleid en andere procedures volgen.

Stardoll en onze adverteerders mogen bovendien derden gebruiken om de adverteerders op onze site te vertonen en om onderzoek te kunnen verrichten over de advertenties. Deze derden mogen hun eigen cookies bekijken, veranderen of instellen. Wij, onze service providers en/of partners mogen cookies, webbakens, clear .gifs of dergelijke technologieën plaatsen om zulke advertenties in te dienen en de effectiviteit van de advertenties te meten en te onderzoeken. Het gebruik van deze technologieën door deze derden is afhankelik van hun eigen privacybeleid en wordt niet gedekt door onze privacybeleid.

6. Gedragsregels

Als lid moet je de ONE STOP-regelsONE-STOP rules (gedragsregels) naleven die regelmatig op Stardoll's website gepubliceerd worden (link)

Stardoll heeft het recht om informatie op de website te overhandigen aan de politie of gelijkaardige authoriteiten als we vermoeden dat een misdaad werd begaan. Er is geen wettelijk misdaad vereist om een account te beëindigen.

Het schrijven en posten van ernstige problemen zoals eetstoornissen, zelf-pijniging, zelfmoord enz...wordt door Stardoll doorverwezen naar specialisten sites en forums waar volwassen professionelen getraind zijn om hier mee om te gaan. Stardoll zal links publiceren naar locale sites voor deze ernstige problemen.

Alle community features op Stardoll waaronder Vrienden, Blog, Gastenboek, Album, Parties, Suite chats enz. tonen een gele gevarendriehoek met een rood uitroepteken waarop men kan klikken om slecht gedrag te rapporteren. Alle leden werden gevraagd onze regels over rapporteren en rapporten te lezen vooraleer ze rapporteren.

Je kan een lid blokkeren/deblokkeren van berichten te sturen naar jou. Voor meer informatie voor hoe, lees hier meer http://www.stardoll.com/help/article.php?sectionId=18&articleId=15.

Je Stardoll account is noch erfbaar noch overdraagbaar. Als je een andere persoon toelaat je account te gebruiken, ben je verantwoordelijk voor alle daden van die persoon in relatie met Stardoll en onze lidmaatschapsvoorwaarden.

Het bekend maken of ruilen van je wachtwoord, referentienummers, het wijzigen van email in scam emails, je wachtwoord op een phishing site ingeven of het gebruik van proxies kan leiden tot het verlies van je accounts en/of artikelen/Stardollars. Stardoll is NIET verantwoordelijk voor de inhoud van je account en vergoedt geen verloren artikelen noch Stardollars indien je wachtwoord werd bekend gemaakt. Klachten over gestolen accounts en/of artikelen moeten binnen 3 maanden gebeuren.

7. Regels en verantwoordelijkheid voor materiaal gemaakt door leden

Jij bent verantwoordelijk voor het materiaal dat je zelf maakt en publiceert (uploadt) op de websites van Stardoll, zoals bijvoorbeeld poppen, kleding, teksten op blogs, chats of dergelijke, sceneries en afbeeldingen.

Degene die in strijd handelt met de gedragsregels van Stardoll kan als lid worden afgesloten, zie meer onder punt 10.

8. De rechten op materiaal gemaakt door leden

Jij bent eigenaar van de rechten op het materiaal dat je zelf gemaakt hebt op de websites van Stardoll, maar door deze overeenkomst verschaf je Stardoll het recht om, zonder aparte vergoeding, het materiaal voor onbepaalde tijd, over de hele wereld en onafhankelijk van medium, dat wil zeggen op het internet, via tv- of mobiele distributie of anders, te publiceren. Dat betekent dat je Stardoll het recht verschaft zulk materiaal dat jij gemaakt hebt, te gebruiken, kopiëren, op te voeren, reproduceren, vertonen, bewerken, integreren, licensiëren en te verspreiden. Dit recht van Stardoll geldt voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden.

9. De rechten op materiaal van Stardoll

Je mag niet de poppen, kleding, informatie, data, namen, afbeeldingen, logo’s of iconen op de website van Stardoll (wij noemen dat het materiaal van Stardoll) gebruiken als niet uitdrukkelijk op de website staat dat het is toegestaan. Dat betekent dat je het materiaal van Stardoll niet mag kopiëren, distribueren, verspreiden, verkopen, publiceren, verzenden of op andere manier circuleren zonder schriftelijke toestemming van Stardoll. Je mag ook niet het materiaal dat op de website staat veranderen, bewerken of vervangen, noch in zijn geheel, noch gedeeltes ervan.

10. Afsluiting en beëindiging van lidmaatschap

Stardoll heeft het recht je lidmaatschap te beëindigen en je account af te sluiten als je je niet aan deze overeenkomst of de voorschriften op de website van Stardoll houdt of als je je account gedurende 4 maanden of langer niet gebruikt hebt. We kunnen je account ook afsluiten als je niet betaalt voor de producten of diensten die je gekocht hebt of wanneer je koopt zonder toestemming van degene die betaalt, volgens punt 16. Wanneer je lidmaatschap beëindigt wordt, verlies je de overgebleven tijd van je Superstarlidmaatschap en verdwijnen de Stardollars die je in je account hebt. Stardoll heeft het recht de persoonlijke gegevens van een afgesloten lid te bewaren, zelfs nadat het account is afgesloten, zie punt 3.

11. Keuze van wetgeving en competentieregels

Deze overeenkomst is opgesteld en wordt uitgelegd in overeenstemming met de wetten in Zweden, tenzij plaatselijk dwingend recht dit verhindert. De rechtbanken i Stockholm zijn exclusief bevoegd of, indien je in het VK, de USA of Duitsland woont, in overeenstemming met de plaatselijke wetten in het betreffende land. De rechterlijke bevoegdheid is als volgt geregeld: in de USA de federale- en deelstaatsrechtbanken in Californië, in Duitsland de regionale rechtbanken in Düsseldorf en in het VK de rechtbanken in Engeland en Wales. Indien eender welk deel van deze overeenkomst als nietig verklaard wordt, beïnvloedt dat niet de geldigheid van de overige delen van deze overeenkomst.

12. Garantievrijtekeningsbeding

Eventuele fouten op de websites van Stardoll worden zo snel mogelijk verholpen, maar Stardoll kan niet garanderen dat de websites van Stardoll altijd werken.

Materiaal dat op de websites van Stardoll gepubliceerd wordt kan verwijzen naar produkten, programma’s of diensten die niet toegankelijk zijn in bepaalde landen.

De website van Stardoll kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Wanneer je deze links gebruikt, verlaat je onze website. Stardoll heeft geen controle over de informatie die gepubliceerd wordt op andere websites en neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie of andere inhoud op andere websites. Je bent zelf verantwoordelijk voor het risico van gebruik van andere websites die aan onze website gelinkt zijn.

VERKOOPSVOORWAARDEN
14. Prijzen en levering

Stardoll heeft het recht zelf de prijzen en andere verkoopsvoorwaarden op de website te bepalen en te veranderen. Als bepaalde producten verstuurd moeten worden, zijn de kosten niet inbegrepen in de prijs van het product, maar al die kosten worden bij jouw rekening opgeteld en zijn zichtbaar voordat je de koop voltooit.

Wij accepteren een aantal verschillende betaalmethodes. Voorbeelden van een aantal daarvan zijn creditcard, mobiele telefoon, telefoon, cadeaubon, prepaid kaarten en PayPal. De plaatselijk toegankelijke betaalmethodes worden op elk moment vertoond op de betaalsite van jouw land. Voor inwoners van de EU is de BTW inclusief volgens de geldende belastingwetgeving. De BTW wordt samen met de prijs getoond. Wanneer je betaalt via de mobiele of vaste telefoon is de BTW of de verkoopsbelasting inclusief volgens plaatselijke voorschriften.

De virtuele producten die je koopt zullen zo snel mogelijk toegankelijk voor je zijn. Stardollars en virtuele producten (virtuele en alle andere waren en diensten op de website van Stardoll) kunnen niet geruild worden, tenzij Stardoll in bijzondere gevallen beslist de ruil toe te staan. Stardoll heeft het recht om zelf van geval tot geval zulke beslissingen te nemen.

15. Creditcardveiligheid

Wij willen dat je je veilig voelt wanneer je op Stardoll shopt. Je kunt gerust ons je creditcardgegevens verstrekken wanneer je bij ons shopt. Wij gebruiken toonaangevende beveiligingssystemen die op de markt te krijgen zijn en jouw gegevens zijn beschermd in onze servers gedurende de gehele bestelprocedure met behulp van versleuteling en firewall-technologie. In de meeste browsers is in de taakbalk een klein slotje te zien wanneer je een veilige pagina bezoekt. Let op dat dit icoontje te zien is wanneer je op een website gevraagd wordt persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij gebruiken Secure Sockets Layer (SSL) om te voorkomen dat jouw gegevens door onbevoegden gebruikt worden.

16. Toestemming van degene die betaalt

Je moet toestemming hebben gekregen van de ontvanger van de factuur, de houder van de kaart of de verantwoordelijke voor betaling bij koop per telefoon, voordat je een Superstarlidmaatschap of Stardollars koopt. Als je shopt zonder toestemming, heeft Stardoll het recht je account af te sluiten.

17. Retourneren

Wij accepteren het terugsturen van producten die je gekocht hebt zolang het geen virtuele producten betreft en zolang deze producten geretourneerd worden in de originele verpakking en in de originele toestand binnen 14 dagen na verzendingsdatum. We sturen je een retourformulier mee met de producten die je koopt dat je ingevuld bij de producten moet voegen die je terugstuurt.

18. Maandelijks abonnement opzeggen

Om de automatische maandelijkse betalingen te annuleren, ga je naar Mijn Account en klik je op "Maandelijks abonnement opzeggen".

19. Levering en fouten

Wanneer Stardoll de bestelde producten niet in de gewenste hoeveelheden kan leveren hebben wij het recht om gelijkwaardige producten ter vervanging achter de hand te houden of dat deel van bestelling dat niet leverbaar is, te annuleren. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor bestellingen die te laat komen of niet geleverd kunnen worden op grond omstandigheden buiten de controle van Stardoll (natuurrampen, oorlogen, burgerlijke onrusten, interventie van autoriteiten, terrorisme, branden, storm, overstromingen, explosies, stakingen, werkonderbrekingen of andere arbeidsconflicten, storingen in de uitrusting, diensten of transporten of andere gelijkaardige oorzaken).

20. Algemeen

Deze website wordt beheerd door Stardoll AB vanuit haar kantoor in Stockholm, Zweden.
Stardoll AB
Luntmakargatan 26
111 37 Stockholm, Zweden
E-mail: info@stardoll.com
Faxnummer: USA (+1 – 212 – 208 4566)
Faxnummer: Groot-Brittannië (+44 – 20 – 7990 9907)
Faxnummer: Argentinië (+54 – 11 – 40321600)

GEBRUIK DEZE WEBSITE NIET ALS JE NIET AKKOORD BENT MET BOVENGENOEMDE VOORWAARDEN!