ANVÄNDARVILLKOR

MEDLEMSVILLKOR

1. Läs det här först!

De här villkoren gäller som ett avtal mellan dig och Stardoll. Genom att acceptera avtalet lovar och förbinder du dig att också följa och godta de andra regler som Stardoll publicerar på sin webbplats. Det här avtalet gäller också när du köper produkter på Stardolls webbplats, se under ”Försäljningsvillkor” nedan. Om du inte godtar det här avtalet ska du inte bli medlem på Stardoll. Det är mycket viktigt att du går igenom villkoren i det här avtalet tillsammans med dina föräldrar för att veta vad du får och inte får göra på Stardoll webbplats. Be dina föräldrar att noggrant gå igenom villkoren med dig och hjälpa dig med registreringen. När du registrerar dig, aktiverar ditt konto och godkänner det här avtalet blir du medlem. Det innebär att du accepterar villkoren här nedanför och det innebär att du bekräftar att dina föräldrar också har läst och godkänt villkoren.

Stardoll förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa medlemsvillkor om Stardoll anser det nödvändigt eller om det krävs enligt lag. Om det är en stor ändring kommer Stardoll att meddela dig om ändringen innan ändringen träder i kraft. Om du inte vill acceptera ändringen, kan du säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan när som helst innan ändringen träder i kraft. Du kan enkelt avsluta ditt medlemskap här. Genom att använda de tjänster som finns på Stardolls webbsida, såsom Stardollars och virtuella produkter (virtuella kläder och alla andra varor och tjänster tillgängliga via Stardolls webbplats) accepterar du Medlemsvillkoren och samtycker till att följa dem.

Stardoll beslutar ensam om innehållet på Stardolls webbplats, såsom till exempel nya spel, produkter, inklusive regler för sådana spel och produkter. Stardoll förbehåller sig också rätten att utveckla, ta bort, ändra och annars göra ändringar på webbplatsen utan att något särskilt meddelande om detta skickas till dig eller andra medlemmar. Ditt medlemskap, stardoll, virtuella produkter och Stardollars är en del av en tjänst som Stardoll ger dig rätten att använda på sin webbsida och du får bara använda dem enligt dessa villkor och enligt de villkor som gäller från tid till annan på webbsidan.

2. Särskild information till FÖRÄLDRAR och vårdnadshavare

Kontakta oss på e-postadressen parentalrights@stardoll.com om du inte har godkänt det här avtalet och att ditt barn har blivit medlem på Stardoll. Stardoll använder både tekniska filter och moderatorer som övervakar vad som sker på Stardolls webbplats för att erbjuda en trevlig och säker miljö. Moderatorerna svarar även på medlemmarnas rapporter av otrevligt eller olämpligt beteende, men vi uppmanar ändå alla föräldrar att aktivt följa sina barns aktiviteter på Internet.

Stardoll är mån om att skydda sina medlemmars integritet och vi behandlar därför alla personuppgifter som vi får in av medlemmar med försiktighet och respekt. Informationen och villkoren i detta avtal som vi sluter med våra medlemmar uppfyller den höga standarden för skydd som uppställs inom Europeiska Unionen och i USA. För amerikanska invånare gäller COPPA-reglerna för barn under 13 år. Under villkoren för personuppgifter nedan kan du se vilken information vi tar in från våra medlemmar, vad vi gör med den och den begränsade inblandningen från tredje part. En övergripande princip är att vi inte tar in mer information än skäligen nödvändigt för att barnen ska kunna delta i aktiviteterna på Stardoll.

Om ditt barn har sådan ålder att fullständig tillgång till Stardoll webbplatser kräver förälders/vårdnadshavares samtycke, blir kontot automatiskt kategoriserat som ett villkorat och begränsat medlemskap och vi informerar ditt barn om att för att aktivera ett fullt medlemskap så krävs samtycke av en förälder. I enlighet med tillämpliga regler och beroende på vilken grad av aktivitet som barnet önskar få behövs ditt samtycke angivet i ”Notice to Parents”-emailet. En mer detaljerad beskrivning av de olika graderna av aktivitet finns i ”Notice to Parents”-emailet som du får av oss. Tills dess att vi får en förälders tillräckliga samtycke kommer ditt barn endast ha access till vissa begränsade aktiviteter på Stardoll.

Om du vill se vilken information Stardoll har om ditt barn kan du kontakta Stardoll på samma e-postadress som ovan: parentalrights@stardoll.com eller skicka oss ett brev till:

STARDOLL AB
Luntmakargatan 26
S 111 37 Stockholm
Sweden
eller via fax på något av följande nummer:
Faxnummer: USA (+1 - 212 - 208 4566)
Faxnummer: Storbritannien (+44 - 20 - 7990 9907)
Faxnummer: Argentina (+54 - 11 - 40321600)

För våra medlemmars säkerhet förbehåller sig Stardoll rätten att uppställa krav för identifiering av föräldrar. Vi har inte rätt att ge ut andra barns/medlemmars personuppgifter till dig som förälder. Stardoll kan bara lämna ut personuppgifter tillhörande andra barn än dina egna när det finns en rättslig och/eller polisiär skyldighet att göra det.

Privo's Försäkran om Sekretess

Stardoll AB (http://www.stardoll.com) samarbetar med Privo Privacy Assurance Program. Som del av detta program följer Stardoll strikta regler när information om användare samlas och sparas. Privo är ett fristående företag som arbetar för att skydda information om minderåriga online, samt att hjälpa föräldrar att skydda sina barns säkerhet på internet. Märket som syns på sidan visar att Stardoll har etablerade säkerhetsåtgärder och följer Privos riktlinjer. Om du har frågor eller kommentarer angående dessa riktlinjer kan du kontakta oss på privacy@stardoll.com eller Privo på privacy@privo.com.


Privo
3. Personuppgifter och Integritetspolicy (inklusive Integritetspolicy för barn)

För att kunna registrera dig och för att kunna delta som medlem på Stardoll kan vi komma att be dig ge oss följande personuppgifter:

- Ditt för- och efternamn
- din e-postadress, IM adress
- din förälders e-postadress
- ditt mobiltelefonnummer
- ditt medlemsnamn
- din ålder
- ditt kön
- land du bor i
- ditt hemtelefonnummer

Genom att lämna ovan angivna personuppgifter till Stardoll ger du härmed Stardoll tillåtelse att, i den utsträckning som lagen medger, använda ovanstående personuppgifter så att Stardoll kan skicka ut nyheter, tävlingar, erbjudanden och reklam till din e-postadress och/eller mobiltelefon via SMS, MMS eller annat liknande kommunikationssystem och du tillåter Stardoll att anpassa innehåll och reklam på webbplatsen, för din eller annans åldergrupp eller kön. Några exempel på kommunikation är nyhetsbrev som informerar om pågående kampanjer och för att Stardoll vill upplysa dig om nya eller förbättrade tjänster på Stardoll, att Stardoll genomför medlemsundersökningar för att förbättra våra tjänster eller att Stardoll skapar ett målinriktat innehåll och erbjudanden till dig som är grundat på information om hur du beter dig på webbplatsen, vilken ålder du har och var du befinner dig geografiskt. Du kan välja att avsluta prenumeration på nyhetsbrevet när du vill, antingen genom att följa länken i nyhetsbrevet eller genom att ändra din e-post inställning i ditt konto.

Stardoll kommer inte sälja eller överlåta dina personuppgifter, inklusive e-post till någon annan. Ett undantag är om alla eller i princip alla tillgångar i bolaget Stardoll, dvs hela webbplatsen, förvärvas av ett annat bolag (ett så kallat inkråmsförvärv). I det fallet kan personuppgifterna som krävs för att fortsätta driva Stardoll förvärvas av köparen.

Stardoll kan komma att anlita andra företag för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel hjälp med marknadsföring, utförande av tekniska tjänster för våra webbsidor etc. Dessa företag kan i vissa fall få tillgång till personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Stardoll. Stardoll behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och skriver avtal med andra företag som innebär att de bara får använda dina uppgifter för att utföra uppdraget åt Stardoll.

Detsamma gäller i de fall Stardoll samarbetar med något annat företag för att ge dig intressanta erbjudanden. Sådana företag får inte heller tillgång till dina personuppgifter annat än för att eventuellt bistå Stardoll med utskick, bannermarknadsföring eller liknande som Stardoll har fått ditt tillstånd till i och med det här avtalet. Dessa företag kommer inte ha rätt att behålla och använda uppgifterna för andra ändamål än för uppdraget åt Stardoll.

Stardoll sparar inte de personuppgifter som inhämtats från medlemmarna längre än fram till den tidpunkt som föreskrivs enligt gällande lag. Personuppgifterna behandlas bara i enlighet med villkoren i det här avtalet samt enligt gällande lag för medlemmarnas säkerhet, för att kunna förebygga, utreda, avslöja och åtala eventuella brott mot någon av våra medlemmar.

Stardoll förbehåller sig alltså rätten att lämna ut dina personuppgifter i den utsträckning som krävs enligt lag och när vi anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller för att uppfylla ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller juridisk process med anledning av vår webbplats.

Om du har ett konto på en community-tjänst såsom Facebook, låter Stardoll dig logga in genom att använda exempelvis Facebook Connect (Facebook och andra community-siter, gemensamt kallade "Connect Service" nedan). Så snart du låter Stardoll ansluta till en Connect Service, kommer du att kunna använda dina inloggningsuppgifter för Connect Service för att logga in på Stardoll och härigenom kommer du att kunna publicera dina aktiviteter på Stardoll på din Connect Service-profil. Dessutom, genom att använda Connect Service, till exempel Facebook, ger du Stardoll tillgång till Facebook-information om dig (inklusive din profilinformation, vänner och sekretessinställningar) så att du kan använda din Facebook-information på Stardoll och så att vi kan bidra till att förbättra din användning av Stardoll och möjliggöra för dig att interagera med dina Facebook-vänner på Stardoll.

Alla personuppgifter från en Connect Service kommer att hanteras i enlighet med Stardolls allmänna personuppgiftspolicy som beskrivs i detta avtal och du tillåter Stardoll att använda uppgifterna i enlighet med de villkor som gäller för andra personuppgifter enligt detta avtal och som beskrivits ovan i avsnittet om personuppgifter. För att göra Connect Service möjligt, accepterar du att leverantören av Connect Service, såsom Facebook, kontrollerar dina Facebook cookies när du besöker Stardoll, och tillåter Facebook att få information om de åtgärder du vidtar på Stardoll (som vi endast skickar med din tillåtelse). Den information som delas med leverantören av Connect Service kommer att vidarebefordras till och lagras av Connect Service-leverantören på servrar som kan vara placerade utanför ditt hemland. För det fall du inte längre vill att Stardoll publicerar berättelser om dig, eller annars vill begränsa de sätt på vilka Stardoll interagerar med ditt konto via en Connect Service-leverantör kan du alltid inaktivera den här funktionen genom att ändra dina programinställningar hos Connect Service.

Denna policy gäller för information som samlas in av Stardoll via din Connect Service-inloggning, dina aktiviteter på Connect Service-levernatörens webbplats, till exempel Facebook, omfattas av deras personuppgiftspolicy och andra villkor för användningen (i Facebooks fall www.facebook.com/terms.php; www.facebook.com/policy.php).

Stardoll förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst, läs den därför ofta. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här på den här webbadressen, genom ett meddelande på vår webbsida eller på det sätt som krävs enligt lag. Om några ändringar är oacceptabla för dig, ska du sluta använda webbplatsen. Din fortsatta användning av Stardolls webbsida kan, i den utsträckning som lagen tillåter, anses som ett accepterande av dessa villkor, inklusive ändringar.

4. Frågor om personuppgifter och återkallande av samtycke

Om du vill veta vilken information Stardoll har om dig, eller har andra frågor om dina personuppgifter, så kan du kontakta oss här. Du kan meddela oss om du vill återkalla ditt samtycke att behandla och spara dina personuppgifter. Klicka i så fall här och fyll i formuläret. Observera att detta leder till att ditt medlemskap på Stardoll avslutas, se punkt 10 nedan.

För att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse på Stardoll behöver vi kunna lagra personlig information om dig (så kallade personuppgifter) och för att kunna kommunicera med dig som medlem. Om du inte tillåter oss att behandla personliga uppgifter om dig, kan vi inte hantera ditt medlemskap. Därför måste vi be dig att avsluta ditt medlemskap om du inte tillåter att vi behandlar dina personuppgifter.

5. Cookies

Stardoll kan placera en textfil i din webbläsare på din dator som kallas "kaka" eller ”cookie”. Liksom de flesta andra webbplatser använder Stardoll både s.k. sessionscookies och beständiga cookies för att förbättra och skräddarsy din upplevelse av webbplatsen. Med beständiga cookies håller vi till exempel reda på hur många besökare vi har på webbplatsen och vilka delar av websajten som är mest populära. Den här typen av information kan Stardoll i bearbetad (det vill säga aggregerad och icke-personlig) version lämna ut som statistik till medlemmar, samarbetspartners, sponsorer och andra.

Det innebär att vi, eller våra tredjepartsleverantörer och/eller våra partners, kan använda cookies för att hantera och mäta resultatet av annonser som visas på eller levereras av eller via webbplatsen. Detta hjälper även oss, våra leverantörer och partners att tillhandahålla relevanta annonser. För mer information om tredjepartsannonser, vänligen läs under "Insamling av uppgifter från tredjepartswebbplatser".

Du kan ändra dina personliga inställningar när det gäller användningen av cookies och liknande teknik via din webbläsare. Du kan ställa in din webbläsare till att acceptera alla cookies, blockera vissa typer av cookies, kräva ditt medgivande innan en cookie placeras i din webbläsare, eller att blockera alla cookies. Om du blockerar alla cookies kommer det att påverka din upplevelse på internet och det kan hindra dig från att ta del av alla funktioner som erbjuds på vår webbplats.

5.1 Insamlandet av information av tredjepartswebbplatser, annonsörer och sponsorer

Stardolls webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser, vilket inkluderar sponsorer och annonsörer vars informationsteknik kan skilja sig från vår. Dessa externa webbplatser kan tillhandahålla tävlingar eller utlottningar som främjas på Stardoll webbplats. Besökare bör noggrant läsa dessa tredjeparters integritetspolicy, eftersom att dessa webbplatser inte omfattas av vår sekretesspolicy och därför kan ha andra tillvägagångssätt.

Stardoll och våra annonsörer kan även använda tredjepartstjänster för att tillhandahålla eller presentera annonserna som visas på vår webbplats och för att bedriva efterforskning om annonserna. Tredjeparterna har möjlighet att visa, redigera eller sätta sina egna cookies. Vi, våra tredjepartsleverantörer av tjänster och/eller samarbetspartners kan också placera cookies, web beacons, genomskinliga pixlar (.gifs) eller liknande teknologier för att presentera sådana annonser, och för att hjälpa till att mäta och samla information om annonsernas effektivitet. Användningen av denna teknik av dessa tredjeparter är föremål för deras egen integritetspolicy och omfattas inte av vår sekretesspolicy.

6. Uppföranderegler

Som medlem ska du följa Stardolls ONE STOP-regler (uppföranderegler) som publiceras från tid till annan på Stardolls webbplats.

Stardoll har rätt att granska texter, bilder och annat material skapat av medlemmar och kan ta bort material som enligt vår uppfattning bryter mot ONE-STOP-reglerna.

Stardoll har rätt att kontakta och dela ut information som publiceras på webbplatsen till polisen eller liknande myndighet om vi misstänker att ett brott har begåtts. Observera dock att det inte krävs en lagöverträdelse för att låta ditt konto avslutas.

Texter och inlägg om allvarliga problem, relaterade men inte begränsade till ätstörningar, självskadebeteende, självmord etc. hänvisas av Stardoll till siter och forum med vuxna yrkesverksamma särskilt utbildade för att hantera detta. Stardoll kommer att publicera lämpliga länkar till lokala webbplatser som hanterar dessa typer av allvarliga problem.

På alla Stardolls community-funktioner, inklusive men inte begränsat till, Vänner, Blogg, Gästbok, Album, Fester, Svit-Chats finns en knapp med gul triangel och ett rött utropstecken för rapporteringssyfte. Alla medlemmar uppmanas att läsa våra riktlinjer för rapporter och rapportering innan rapportering sker av olämpligt beteende.

Du kan blockera en medlem från att skicka meddelanden till dig. Du kan även upphäva blockeringen, för mer information om hur, läs mer här.

Ditt Stardollkonto kan varken ärvas eller överlåtas. Om du tillåter en annan person att använda ditt konto är du ansvarig för denna persons alla handlingar i förhållande till Stardoll och medlemsvillkoren.

Var uppmärksam på att du kan förlora ditt konto och/eller saker/Stardollars genom att ge ut eller byta lösenord och referensnummer, ändra e-post till en fusk e-post adress, logga in på en så kallad phising site, eller använda proxies eller genom att på annat sätt vara oförsiktig med ditt lösenord eller andra personliga uppgifter. Stardoll kommer försöka ge tillbaka konton om du begär det inom 3 månader efter förlust men ersätter inte förlorade saker om ditt lösenord inte förvaras säkert eller används av 3:e part.

7. Regler och ansvar för material skapat av medlem

Du ansvarar för sådant material som du själv skapar och publicerar (laddar upp) på Stardolls webbsidor, till exempel dockor, kläder, texter på bloggar, chattar eller liknande, kollage, album och bilder.

Den som bryter mot Stardolls uppföranderegler kan bli avstängd som medlem, se mer nedan under punkt 10.

8. Rättigheterna till material skapat av medlem

Du äger rättigheterna till det material som du har skapat själv på Stardolls webbsidor, men du ger i det här avtalet Stardoll rätten att, utan särskild ersättning, publicera materialet under obegränsad tid, över hela världen och oberoende av medium, det vill säga på Internet, via tv- eller mobildistribution eller annat. Det betyder att du ger Stardoll en rätt att använda, kopiera, framföra, reproducera, visa, bearbeta, integrera, licensiera samt distribuera sådant material som du har skapat. Den här rätten för Stardoll gäller för både kommersiella och icke-kommersiella ändamål.

9. Rättigheterna till Stardolls material

Du får inte använda Stardolls dockor, kläder, information, data, namn, bilder, logotyper eller ikoner på Stardolls webbplats (vi kallar dessa för ”Stardolls Material”) om det inte framgår tydligt på webbplatsen att det är tillåtet. Det betyder att du inte får kopiera, distribuera, sprida, sälja, publicera, sända, eller på annat sätt cirkulera Stardolls Material till annan utan att ha fått skriftligt tillstånd från Stardoll. Du får inte heller förändra, bearbeta eller ersätta något av det Material som finns på webbplatsen, varken i sin helhet eller delar därav.

10. Avstängning och avslutande av medlemskap

Stardoll har rätt att avsluta ditt medlemskap och stänga av ditt konto om du bryter mot det här avtalet eller mot föreskrifter på Stardolls webbplats eller om du inte har använt ditt konto under 4 månader eller mer. Vi kan också stänga av ditt konto om du inte betalar för varor och tjänster som du köper eller om du handlar utan tillstånd från den som betalar enligt punkt 16 nedan.

När ditt medlemskap avslutas så förverkas eventuellt kvarvarande tid på Superstarmedlemskap och de Stardollars som du har på ditt konto försvinner.

Stardoll har rätt att spara personuppgifter från en avstängd medlem även efter det att kontot stängs av, se punkt 3 ovan.

11. Lagval och forumregler

Det här avtalet ska, om inte lokal tvingande lag hindrar det, regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige och domstolarna i Stockholm ska ha exklusiv jurisdiktion eller, om du bor i UK, USA eller Tyskland, i enlighet med de lokala lagarna i respektive land och jurisdiktionen är då följande: I USA är det federala och delstatsdomstolar i delstaten Kalifornien, i Tyskland är det de regionala domstolarna i Düsseldorf och i UK är det domstolarna i England och Wales. Om någon del av det här avtalet skulle anses som ogiltig ska det inte påverka giltigheten hos de övriga delarna av avtalet.

12. ANSVARSBEGRÄNSNING och GARANTIFRISKRIVNING

Stardoll beslutar ensam om innehållet på Stardolls webbplats och förbehåller sig rätten att utveckla, ta bort, ändra och på annat sätt göra ändringar på webbplatsen utan att meddelande härom skickas till dig eller andra medlemmar. Eventuella fel på Stardolls webbsidor åtgärdas så snart det är möjligt, men Stardoll kan inte garantera att Stardolls webbsidor alltid fungerar.

Material som publiceras på Stardolls webbsidor kan hänvisa till produkter, program eller tjänster som inte längre finns tillgängliga i vissa länder.

Du använder Stardolls webbplatser på egen risk. Stardoll garanterar inte riktigheten eller aktualitet på webbplatserna.

Alla inlägg av dig eller andra medlemmar är enbart uttryck av dig själv eller avsändaren och Stardoll kan inte hållas ansvarig eller skyldig för innehållet i sådana inlägg. Allt innehåll på Stardolls webbplatser, inklusive men utan begränsning till annans innehåll, inlägg och annan information eller material som finns på webbplatserna, finns för dig i "befintligt skick " utan garantier av något slag. Varken Stardoll, eller dess licensgivare, medverkande eller andra representanter, ger några uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade utfästelser, garantier eller garantier i samband med Stardolls webbplatser, inklusive men utan begränsning Stardollinnehåll och innehåll från annan. Stardoll ger inga garantier mot virus, spionprogram eller skadliga program som kan installeras på din dator.

13. LÄNKAR TILL ANDRA WEBPLATSER

Stardolls webbplats kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser. När du använder dessa länkar lämnar du vår webbplats. Stardoll har ingen kontroll över informationen som publiceras på andra webbsidor och tar inget ansvar för information och annat innehåll på andra webbsidor. Du ansvarar själv för risken vid användning av andra webbplatser som är länkade med denna webbplats. Vi uppmanar dig att granska sekretesspolicyn på andra webbplatser som du besöker.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

14. Priser och leverans

Stardoll har rätt att själv bestämma priserna och andra försäljningsvillkor på webbplatsen och kan ändra dem. Om vissa produkter måste fraktas så är de kostnaderna inte inkluderade i priset på produkten, men alla sådana kostnader kommer att läggas till din räkning och synas då du ska genomföra ditt köp.

Vi accepterar ett flertal olika betalningssätt. Exempel på några av dessa är kreditkort, mobiltelefon, telefon, presentkort, kontantkort och PayPal. Lokalt tillgängliga betalsätt visas vid varje given tidpunkt på betalsidan för ditt land. För invånare inom EU ingår moms enligt gällande skattelagstiftning. Detta kommer att visas tillsammans med priset. När du betalar med mobiltelefon och telefoni ingår moms eller försäljningsskatt enligt lokala föreskrifter.

De virtuella produkter du köper blir tillgängliga så snart som möjligt. Stardollars och virtuella produkter (virtuella kläder och alla andra varor och tjänster på Stardolls webbplats) kan inte bytas om inte Stardoll beslutar att ge möjlighet till byte i särskilda fall. Stardoll har rätt att själv fatta sådanat beslut från fall till fall.

Alla virtuella produkter och Stardollars är en del av de tjänster som tillhandhålls till dig på Stardolls webbsida och du får endast rätten att använda dem i enlighet med villkoren på webbsidan från tid till annan. De virtuella produkterna och Stardollars har inget monetärt värde och kan inte bytas mot pengar. Tillgången på virtuella produkter, typen av produkter liksom antal exemplar tillgängliga för försäljning kan ändras av Stardoll utan förvarning. Alla virtuella produkter som köps inom ett Superstar-medlemskap kan ändras eller vara otillgängligt för användning när ditt Superstar-medlemskap går ut.

Stardollars har en giltighetstid på 12 månader efter inköp och presentkort är giltiga 6 månader efter inköp.

15. Kreditkortsäkerhet

Vi vill att du ska känna dig trygg och säker när du handlar på Stardoll. Du kan ge oss din kreditkortsinformation när du handlar hos oss. Vi använder oss av ledande säkerhetssystem som finns på marknaden och dina uppgifter är skyddade i våra servrar under hela beställningsproceduren med hjälp av kryptering och brandväggsteknologi. Hos de flesta webbläsare visas ett litet lås på menyraden längst ner på bildskärmen när du besöker en säker sida. Titta om denna ikon finns på plats när du besöker en webbplats där du uppmanas att lämna ut personlig information. Vi använder Secure Sockets Layer (SSL) för att skydda dina personliga uppgifter från att användas av obehöriga.

16. Tillstånd från betalningsansvarig

Du måste ha fått tillstånd från fakturamottagaren, kortinnehavaren eller annan betalningsansvarig vid köp via telefon innan du köper ett Superstarmedlemskap eller Stardollars. Om du handlar utan tillstånd har Stardoll rätt att avsluta ditt medlemskonto.

17. Returer

Vi accepterar returer av produkter som du köpt som inte är virtuella produkter som köpts på webbplatsen och så länge dessa produkter samt förpackningen returneras i originalskick inom 14 dagar från försändelsedatumet. Vi skickar dig ett returformulär tillsammans med produkterna du köper som du måste bifoga tillsammans med de produkter som du returnerar.

18. Avbeställning av månadsbetalning

För att avbryta en månatlig betalning besök http://www.stardoll.com/en/account/ och klicka på "Avbryt månadsbetalning" länken i "Du är en Superstar".

19. Leverans och fel

När Stardoll inte kan leverera beställda produkter i önskade mängder har vi rätt att tillhandahålla likvärdiga ersättningsprodukter eller ta bort den delen av beställningen som inte går att leverera. Vi kan inte hållas ansvariga för beställningar som blir försenade eller inte går att leverera på grund av omständigheter utanför Stardolls kontroll (till exempel naturkatastrofer, krig, civila oroligheter, myndighetsutövning, terrorism, bränder, storm, översvämningar, explosioner, strejker, arbetsstopp och andra arbetskonflikter, störningar i utrustning, tjänster eller transporter eller andra liknande orsaker).

20. Allmänt

Denna webbplats drivs av Stardoll AB från sitt kontor i Stockholm, Sverige.
Stardoll AB
Luntmakargatan 26
111 37 Stockholm
Organisationsnummer: 556691-1516 E-post: info@stardoll.com
Faxnummer: USA (+1 - 212 - 208 4566)
Faxnummer: Storbritannien (+44 - 20 - 7990 9907)
Faxnummer: Argentina (+54 - 11 - 40321600)

ANVÄND INTE DENNA WEBBPLATS OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN OVAN!