Je tato webová stránka bezpečná?


Chceme, aby tato webová stránka byla bezpečná a pro dosažení tohoto cíle děláme maximum. Používáme filtry, které odstraňují vulgarismy, máme automatické i lidské moderátory, kteří každý den procházejí komunitní části naší webové stránky a umožňujeme uživatelům, aby nám hlásili případné porušení pravidel.

Také požadujeme, aby všichni nezletilí uživatelé, předtím než se stanou členy, získali souhlas rodičů, abychom si byli jistí, že rodiče vědí o aktivitách svých dětí. Všechny rodiče navíc důrazně vyzýváme, aby svým dětem pomáhali s používáním internetu a zajímali se o to, co jejich děti na internetu dělají. Tím totiž svým dětem zajistíte tu nejlepší ochranu! Pokud byste chtěli vypnout komunitní funkce (aktivovat Bezpečnou zónu pro děti na účtu vašeho dítěte), přejděte do části Můj účet/Nastavení a zvolte Aktivovat Bezpečnou zónu pro děti.

Pro více informací přejděte do části Pravidla a bezpečnost.

Pomohla ti tato informace?

Potřebuješ poradit?

Check our FAQ