Jak działają Scenerie w Klubach?

Aby stworzyć Scenerię w Klubie, wejdź do swojego klubu w Kluby i Przyjaciele. Zobaczysz tam przycisk Scenerii obok nazyw Twojego klubu i obrazka. Kliknij i po prawej stronie zobaczysz różowy przycisk stwórz Scenerię. Resza jest taka sama jak przy tworzeniu zwwykłej Scenerii.

Czy ta informacja była pomocna?

Potrzebujesz więcej pomocy?

Check our FAQ