Ντύσε την/τον Mya

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Mya

Επάγγελμα: R&B and pop singer, dancer, and actress

Γενέθλια: October 10, 1979

Her father is African-American and her mother is Italian-American.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Mya