Ντύσε την/τον Jamelia

Since Flash is no longer supported after the end of 2020, you need to use the downloadable launcher to continue playing Stardoll.
Get the Launcher!
Επόμενο σε Singers

Όνομα: Jamelia Davis

Επάγγελμα: British R&B singer

Γενέθλια: January 11, 1981

Jamelia made her breakthrough outside of Europe in 2003, when her single, Superstar, went top ten in multiple countries.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Jamelia