Kan jag skriva vad jag vill i ett Broadcast-meddelande?

Ja, men det måste vara skrivet på engelska och du får inte bryta mot Stardolls regler.

Stardolls uppföranderegler:
Medan du besöker Stardoll får du inte:
< * Svära, skriva text som anspelar på sex eller är rasistisk
* Förespråka någon typ av droger
* Trakassera andra Stardoll-medlemmar eller på något sätt få dem att känna sig obekväma
* Be andra Stardolls-medlemmar lämna ut (eller lämna ut egna) personliga uppgifter som t.ex. lösenord, e-postadress, fotografier
* Skriva ditt lösenordet på annat ställe än i inloggningsrutan på www.stardoll.com
* Bryta mot lagen på Stardoll eller uppmana andra att göra det
* Hävda att du tillhör Stardolls personal

Alla som bryter mot Stardolls regler riskerar att bli avstängda från sajten.

Var informationen till hjälp?

Behöver du hjälp?

Check our FAQ