Najciekawszy Dzień Dziecka!

Najciekawszy Dzień Dziecka!
Czy pamiętasz swój naciekawszy dzień dziecka?
Co robiłaś w tym dniu? Odtwórz ten dzień w Scenerii i zaimponuj nam! Wybierzemy 5 zwycięzców! 
A przy okazji... 
Przyjmij najlepsze życzenia od Stardoll! Stardoll kocha wszystkie dzieci! I te małe i te duże!
Konkurs trwa do 2.06
Reklama