Gertrude Ederle var en simmerska från New York, USA. Hon levde från den 23 oktober, 1906 till den 30 november, 2003.