Poradnik dla Rodziców i Nauczycieli Dotyczący Bezpieczeństwa w Sieci

Poradnik dla rodziców i nauczycieli dotyczący bezpieczeństwa w sieci: Tak jak w realnym świecie, również w sieci rodzice czy nauczyciele muszą nauczyć dziecko, jak należy unikać niebezpieczeństw i radzić sobie w różnych sytuacjach. Zachęcamy do opracowania wspólnie z dzieckiem zestawu zasad dotyczących korzystania z komputera i Internetu. Biorąc odpowiedzialność za korzystanie przez dzieci z komputera i Internetu, rodzice mają tendencję do minimalizowania zagrożeń wypływających z korzystania z sieci. Nasze doświadczenie dowodzi, że wielu naszych młodych użytkowników jest świadomych zasad obowiązujących w Internecie i chętnie reaguje, gdy ktoś te zasady narusza. Wychowuj dziecko, aby potrafiło korzystać z Internetu zgodnie z netykietą. Pomoże to w zapewnieniu mu bezpieczeństwa. Ustanów zasady:


 • * Nigdy nie udostępniaj informacji umożliwiających identyfikację — adresu domowego, nazwy szkoły ani numeru telefonu — w wiadomościach dostępnych publicznie, np. na czatach lub listach dyskusyjnych. Przed udostępnieniem takich informacji w wiadomości e-mail upewnij się, czy osoba, z którą kontaktuje się Twoje dziecko, jest kimś, kogo znacie i komu możecie zaufać. Zastanów się dokładnie przed udzieleniem wszelkich danych osobowych, takich jak wiek, informacje finansowe lub stan cywilny. Nie umieszczaj zdjęć swoich dzieci w publicznie dostępnych listach dyskusyjnych lub witrynach. Zastanów się nad korzystaniem z pseudonimu, unikaj podawania imienia, nazwiska i adresu e-mail Twojego dziecka w katalogach i profilach dostępnych publicznie. Dowiedz się o zasadach ochrony prywatności stosowanych przez Twojego dostawcę usług internetowych i korzystaj z przysługujących Ci praw ochrony danych osobowych.

  * Zachęcaj dziecko, by zachowywało ostrożność podczas udostępniania danych osobowych. Ważne jest, aby dorośli byli świadomi, że wiele witryn internetowych wymaga od dzieci podania danych osobowych w celu uzyskania dostępu do treści. Świadomość, kiedy i gdzie można podać dane osobowe, ma kluczowe znaczenie. Podstawowa zasada mówi, że dziecko nigdy nie powinno podawać imienia i nazwiska, numeru telefonu ani swojego zdjęcia bez Twojej zgody.

  * Zapoznaj się z Internetem i serwisami, z których korzysta Twoje dziecko. Jeśli nie wiesz, jak się zalogować, poproś dziecko o pomoc. Poproś też, by pokazało, co robi w Internecie, i zapoznaj się z wszelkimi rozrywkami dostępnymi w sieci. Dowiedz się, czy Twoje dziecko ma bezpłatne konto e-mail w witrynie internetowej w rodzaju kont często oferowanych przez serwisy Hotmail lub Yahoo!®, i dowiedz się, jakich nazw użytkownika i haseł używa.

  * Rozmawiaj z dzieckiem o ryzyku wiążącym się ze spotkaniem twarzą w twarz z internetowym znajomym. Dorośli powinni rozumieć, że Internet może być pozytywnym miejscem spotkań dla dzieci, w którym mogą nawiązywać nowe znajomości. Aby jednak uniknąć niemiłych doświadczeń, należy starać się, aby dzieci nie spotykały się z nieznajomymi poznanymi w Internecie bez towarzystwa dorosłych, przyjaciół lub innych zaufanych osób. W każdej sytuacji dziecko powinno najpierw uzyskać zgodę rodziców na takie spotkanie.

  * Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości sugestywne, obsceniczne, agresywne, zawierające groźby lub wprawiające w zakłopotanie. Zachęcaj dziecko do informowania Cię o otrzymaniu takiej wiadomości. Jeśli Ty lub Twoje dziecko otrzymanie wiadomość napastliwą, o podtekście seksualnym lub zawierającą groźbę, prześlij kopię tej wiadomości do swojego dostawcy usług internetowych i poproś o pomoc. Powiedz dziecku, aby nie klikało w linki otrzymane w wiadomościach e-mail od nieznanych osób. Takie łącza mogą prowadzić do witryn internetowych zawierających treści seksualne lub w inny sposób niestosowne, mogą też spowodować zainfekowanie komputera wirusem. Jeśli ktoś przyśle Twojemu dziecku wiadomość lub obrazy o wulgarnym, nieprzyzwoitym, sprośnym lub obscenicznym zabarwieniu z zamiarem wywołania irytacji, napastowania lub grożenia lub jeśli dysponujesz informacjami dotyczącymi przesyłania, używania lub oglądania pornografii dziecięcej w Internecie, zgłoś to natychmiast do NCMEC’s CyberTipline pod numerem 1 800 843 5678 lub adresem www.cybertipline.com. Ustanów rozsądne zasady i wskazówki dotyczące korzystania z komputera przez Twoje dziecko.

  * Pamiętaj, że osoby korzystające z Internetu nie zawsze są tymi, za kogo się podają. Ponieważ nie jesteś w stanie ani zobaczyć, ani usłyszeć takiej osoby, możesz łatwo paść ofiarą oszusta, który ukrywa swoją tożsamość. Może więc zdarzyć się i tak, że osoba podająca się za „12-letnią dziewczynkę" może być w rzeczywistości 40-letnim mężczyzną.

  * Pamiętaj, że nie wszystko, co czytasz w Internecie, jest prawdą. Każda oferta typu „zbyt dobra, aby mogła być prawdziwa" w większości przypadków odpowiada tej właśnie ocenie. Zachowaj ostrożność w stosunku do ofert zawierających warunek spotkania, odwiedzin u Ciebie w domu lub przesyłania pieniędzy lub informacji dotyczących karty kredytowej.

  * Nie krytykuj zanadto chęci eksploracji Internetu Twojego dziecka. Dzieci mogą przypadkowo natknąć się w Internecie na treści przeznaczone dla dorosłych. Jeśli dziecko świadomie szuka takich witryn, pamiętaj, że ciekawość związana z niedostępnymi treściami jest naturalna dla dzieci. Spróbuj wykorzystać to jako punkt wyjściowy do dyskusji na temat takich treści i być może wspólnego opracowania zasad dotyczących ich przeglądania. Należy zachować realizm w związku ze sposobami korzystania z Internetu przez dziecko.

  *Ustanów rozsądne zasady i wskazówki dotyczące korzystania z komputera przez Twoje dziecko. Przedyskutuj z dzieckiem te zasady i umieść je koło komputera dla przypomnienia. Pamiętaj, aby monitorować przestrzeganie tych zasad przez dziecko, zwłaszcza w kwestii czasu spędzanego przez dziecko przed komputerem. Nadmierne korzystanie z usług sieciowych lub Internetu, zwłaszcza nocą, może sygnalizować potencjalny problem. Pamiętaj, że komputery i usługi sieciowe nie powinny być traktowane jako elektroniczne niańki.

  * Razem sprawdzcie aplikacje blokujące, filtrujące i oceniające witryny. Pamiętaj, by robić to wspólnie. Zastanów się nad ustawieniem komputera w ogólnodostępnym pokoju zamiast w pokoju dziecka. Spróbuj poznać „przyjaciół w sieci" — tak jak znasz wszystkich przyjaciół swojego dziecka. Jeśli Twoje dziecko ma telefon komórkowy, porozmawiaj z nim o bezpiecznym korzystaniu z niego. Zasady dotyczące korzystania z komputera są stosowane również w odniesieniu do telefonów komórkowych.

  * Naucz dziecko krytycyzmu wobec źródeł informacji w Internecie. Wiele dzieci korzysta z Internetu, aby poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę w związku z nauką i zainteresowaniami. Użytkownicy sieci powinni pamiętać, że nie wszystkie informacje w Internecie są prawdziwe. Ucz dzieci sposobów weryfikacji znajdowanych informacji poprzez porównywanie różnych źródeł traktujących o tych samych zagadnieniach.

  * Zachęcaj do przestrzegania netykiety. Netykieta to nieformalny zbiór zasad zachowania w Internecie. Jak w codziennym życiu, tak i w Internecie należy przestrzegać nieformalnych zasad etycznych regulujących zachowanie wobec innych. Obejmuje to bycie grzecznym, używanie odpowiedniego języka, powstrzymywanie się od podnoszenia głosu (używania wielkich liter) lub atakowania innych osób. Dzieci, tak jak dorośli, nie powinny czytać cudzych wiadomości e-mail ani kopiować materiałów chronionych prawem autorskim.

  * Pamiętaj, że pozytywne aspekty Internetu przeważają nad negatywnymi. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy i rozrywki dla dzieci. Zachęcaj dziecko do świadomego odkrywania pełnego potencjału Internetu.

  (Niniejsze porady zostały zaczerpnięte z amerykańskiej witryny www.safekids.com (National Center of Exploited and Missing Children) i z europejskiej witryny www.saftonline.org, Safety Awareness, Facts and Tools.Na National Center for Missing and Exploited Childrenznajdziesz więcej informacji o bezpieczeństwie w sieci i o tym jak zgłosić Pornografię dziecięcą lub Seksualne Wykorzystywanie dzieci.

  * Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci (do wydrukowania i umieszczenia w pobliżu komputera) www.safekids.com/family-contract-for-online-safety Więcej informacji o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu można znaleźć na stronie www.saferinternet.pl, www.przyjaznynet.pl, www.bezpieczniejwsieci.org www.niebieskalinia.pl

Czy ta informacja była pomocna?

Potrzebujesz więcej pomocy?

Check our FAQ