Ντύσε την/τον Johnny Knoxville

Επόμενο σε Actors

Όνομα: Philip John Clapp

Επάγγελμα: Actor

Γενέθλια: March 11,1971

Attended the American Academy of Dramatic Arts in Pasadena, California. At age of eight had flu, pneumonia and bronchitis all at same time and nearly died. Suffers from asthma. His dad sells used cars.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Johnny Knoxville