Ντύσε την/τον Britney Spears

Since Flash is no longer supported after the end of 2020, you need to use the downloadable launcher to continue playing Stardoll.
Get the Launcher!
Επόμενο σε Singers

Όνομα: Britney Jean Spears

Επάγγελμα: Singer, actress

Γενέθλια: December 2, 1981

Britney was in the New Mickey Mouse Club with Justin Timberlake.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Britney Spears